Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie pozwolenia na przeprowadzenie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych


Odpowiedź Spółki CPK na stanowisko Gminy Baranów dotyczące uwag do Planu Generalnego Lotniska – Port Solidarność


Stanowisko Wójta i Rady Gminy dotyczące uwag do Planu Generalnego Lotniska – Port Solidarność na lata  2022 – 2060