Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska


Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego


Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska


Obwieszczenie RDOŚ o odwołaniach jakie wpłynęły od Decyzji Środowiskowej

Obwieszczenie


Odwołanie od decyzji środowiskowej – w dniu 24.07 Gmina Baranów złożyła odwołanie od Decyzji Środowiskowej

Odwołanie

Pismo RDOŚ

Pismo RDOŚ potwierdzenie

Opinia RDOŚ

Przykładowe błędy


Stanowisko gminy Baranów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 czerwca 2023

Wniosek do konsultacji społecznych w sprawie budowy CPK

Opracowanie – skrót do raportu dla Gminy Baranów

Ankieta dla mieszkańców dotycząca budowy CPK do wypełnienia i odesłania na adres

e-mail:urzad@gmina-baranow.pl

Wniosek do konsultacji ws. CPK


Raport środowiskowy – uwagi i wnioski wspólna inicjatywa samorządów


Komunikat Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego


Odpowiedź Pełnomocnika Rządu w sprawie Planu Generalnego


Uchwała Nr LVII/311/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 30.11.2022 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Baranów dotyczącego Planu Generalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego


Uchwała Nr LVI/305/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 26.10.2022 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Baranów dotyczącego przedstawionego Planu Generalnego Lotniska – Port Solidarność na lata 2022-2060


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie pozwolenia na przeprowadzenie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych


Odpowiedź Spółki CPK na stanowisko Gminy Baranów dotyczące uwag do Planu Generalnego Lotniska – Port Solidarność


Stanowisko Wójta i Rady Gminy dotyczące uwag do Planu Generalnego Lotniska – Port Solidarność na lata  2022 – 2060