Kierownictwo

Kierownictwo Gminy Baranów

Zdjęcie Piotr Faruga

Wójt Gminy Baranów

Piotr Faruga

Do 1991r. technolog i główny inżynier ds. rozwoju techniki w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych „VIS”, dyrektor/prezes podmiotów prawa handlowego, w tym m.in. Zakładów Aparatury Chemicznej i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A w Kielcach, restrukturyzator/zarządca komisaryczny, m.in. przedsiębiorstwa państwowego Chłodnia „Mors – Polo” – obecnie Chłodnia „Mors – Wola” sp. z o.o. w Warszawie. Obecnie główny specjalista w Głównym Inspektoracie Pracy PIP. Mediator sądowy Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; Mediator w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdą środę w godzinach 9:00-17:00 – uprzejmie prosimy o umawianie spotkań telefonicznie 46 858 13 50.

Zdjęcie Jarosław Przepiórkowski

Sekretarz Gminy Baranów

Jarosław Przepiórkowski

Wieloletni samorządowiec, z wykształcenia prawnik. Wiele lat swojej kariery zawodowej poświęcił na szkolenia z zakresu Prawa Pracy.

Sekretarz Gminy Baranów realizuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W urzędzie nadzoruje pracę dwóch wydziałów tj. Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego  oraz Wydziału Architektury i Nieruchomości.

Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem umówienia spotkania co pozwoli uniknąć oczekiwania w kolejce.

Kontakt telefoniczny: 46 858 13 53

Zdjęcie Kazimierz Szymański

Skarbnik Gminy Baranów

Kazimierz Szymański

Pełni funkcję Skarbnika Gminy Baranów od 2007 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Organizacja i zarządzanie” oraz studiów podyplomowych  w zakresie finansów samorządu terytorialnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W urzędzie nadzoruje pracę Wydziału Finansowego, w którego skład od 2019 roku weszła księgowość gminnych placówek oświatowych.

Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem umówienia spotkania co pozwoli uniknąć oczekiwania w kolejce.

 

Kontakt telefoniczny: 46 858 13 54