Kierownictwo

Kierownictwo Gminy Baranów

Zdjęcie Agata Trzop - Szczypiorska

Wójt Gminy Baranów

Agata Trzop – Szczypiorska

Przyjęcia interesantów odbywają się

w każdą środę w godzinach 9:00-17:00 

uprzejmie prosimy o umawianie spotkań telefonicznie 46 858 13 50.

Zdjęcie Jarosław Przepiórkowski

Sekretarz Gminy Baranów

Jarosław Przepiórkowski

Wieloletni samorządowiec, z wykształcenia prawnik. Wiele lat swojej kariery zawodowej poświęcił na szkolenia z zakresu Prawa Pracy.

Sekretarz Gminy Baranów realizuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pod jego nadzorem znajdują się: Gospodarka Mieszkaniowa i Mienia Komunalnego; Obsługa Rady; Gospodarki Odpadami; Organizacja Kancelarii Gminy; Gospodarka Nieruchomościami i Planowanie Przestrzenne; Oświata; Ochrona Środowiska; Sprawy Wojskowe, Obrony Cywilnej, Zarządzanie Kryzysowe; Inwestycje i Infrastruktura Drogowa; Kadry i Płace; Działalności Gospodarcze, CEIDG; Promocja i IT; Opiekun Dowożenia Dzieci; Kierowca Dowożenia Dzieci; Animator Sportu; Personel Sprzątający.

Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem umówienia spotkania co pozwoli uniknąć oczekiwania w kolejce.

Kontakt telefoniczny: 46 858 13 53

Zdjęcie Kazimierz Szymański

Skarbnik Gminy Baranów

Kazimierz Szymański

Pełni funkcję Skarbnika Gminy Baranów od 2007 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Organizacja i zarządzanie” oraz studiów podyplomowych  w zakresie finansów samorządu terytorialnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W urzędzie nadzoruje pracę: Księgowości; Podatków; Kasy; Centrum Usług Wspólnych.

Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem umówienia spotkania co pozwoli uniknąć oczekiwania w kolejce.

 

Kontakt telefoniczny: 46 858 13 54