Urząd Gminy w Baranowie

Ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
woj. mazowieckie

+48 46 858 13 59
+48 46 858 13 50

Urząd Gminy: urzad@gmina-baranow.pl
Rada Gminy: rada@gmina-baranow.pl

Urząd jest czynny:

poniedziałek, wtorek i czwartek godz. 8:00 – 16:00
środa godz. 8:00 – 17:00
piątek godz. 8:00 – 15:00

NIP: 529-170-21-97, REGON: 000533475
Gmina Baranów: NIP: 838 14 26 489, REGON: 750147834

RACHUNEK BANKOWY:
Do opłat za podatki, wodę, ścieki:
Bank Pekao S.A. I o/Żyrardów
86 1240 3350 1111 0010 0804 1525
Do opłat za odpady komunalne:
Bank Pekao S.A. I o/Żyrardów
64 1240 6973 1111 0010 9542 2845

Identyfikator Gminy Baranów na platformie ePUAP: UGBAR
Skrytka odbiorcza na platformie ePUAP: /UGBAR/SkrytkaESP

Napisz do nas wiadomość


  Pozostałe telefony:

  Sekretariat:
  +48 46 858-13-50


  Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste
  +48 46 858-13-58


  Odpady Komunalne:
  +48 46 858-13-56
  +48 46 858-13-50 wew. 251


  Podatki
  +48 46 858-13-50 wew. 271 i 274


  Stan wodomierza, faktury za wodę, kasa
  +48 46 858-13-67

  Inwestycje, zamówienia publiczne, drogi
  +48 46 858-13-50
  wew. 276 lub 277


  Oświata
  +48 46 858-13-64


  Obrona Cywilna, OSP, Zarządzanie Kryzysowe
  +48 46 858-13-65


  Księgowość
  +48 46 858-13-55
  +48 46 858-13-50 wew. 272


  Zagospodarowanie przestrzenne, zajęcie pasa drogowego, wydanie warunków przyłączeniowych do wodociągu i kanalizacji
  +48 46 858-13-62


  W sprawach skarg i wniosków przyjmują w Urzędzie Gminy w Baranowie:

  • Wójt Gminy: w środy od godz. 9:00 do godz. 16:30,
  • Kierownicy referatów i pracownicy zajmujący stanowiska samodzielne: każdego dnia w godzinach pracy urzędu.
   Jeżeli dzień przyjęć przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu następnym.