Urząd Gminy w Baranowie

Ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
woj. mazowieckie

+48 46 858 13 50
+48 46 858 13 59

Urząd Gminy: urzad@gmina-baranow.pl
Rada Gminy: rada@gmina-baranow.pl

Urząd jest czynny:

poniedziałek, wtorek i czwartek godz. 8:00 – 16:00
środa godz. 8:00 – 17:00
piątek godz. 8:00 – 15:00

NIP: 529-170-21-97, REGON: 000533475
Gmina Baranów: NIP: 838 14 26 489, REGON: 750147834

RACHUNEK BANKOWY:
Bank Pekao S.A. I o/Żyrardów
86 1240 3350 1111 0010 0804 1525

Identyfikator Gminy Baranów na platformie ePUAP: UGBAR
Skrytka odbiorcza na platformie ePUAP: /UGBAR/SkrytkaESP

Napisz do nas wiadomośćPozostałe telefony:

Sekretariat:
+48 46 858-13-50 lub 51


Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste
+48 46 858-13-58


Podatki, odbiory odpadów
+48 46 858-13-56


Stan wodomierza, faktury za wodę i śmieci, kasa
+48 46 858-13-67


Inwestycje, zamówienia publiczne, drogi
+48 46 858-13-76 lub 77


Oświata
+48 46 858-13-64


Obrona Cywilna, OSP, Zarządzanie Kryzysowe
+48 46 858-13-65


Księgowość
+48 46 858-13-55


Zagospodarowanie przestrzenne, zajęcie pasa drogowego, wydanie warunków przyłączeniowych do wodociągu i kanalizacji
+48 46 858-13-62


W sprawach skarg i wniosków przyjmują w Urzędzie Gminy w Baranowie:

  • Wójt Gminy: w środy od godz. 9:00 do godz. 16:30,
  • Kierownicy referatów i pracownicy zajmujący stanowiska samodzielne: każdego dnia w godzinach pracy urzędu.
    Jeżeli dzień przyjęć przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu następnym.