Urząd Gminy w Baranowie w zakresie ochrony środowiska, realizuje następujące zadania:

  • Gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Wycinka drzew
  • Utylizacja azbestu
  • Rejestr działalności regulowanej
  • Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  • Rolnictwo

Kontakt do wydziału:

46 858 13 50 wew. 273

46 858 13 50 wew. 251 (reklamacje w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi)