Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 10 325 zł jest realizowane zadanie umożliwiające składanie wniosków o dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegu dla zwierząt bezdomnych, które Mieszkaniec przygarnął.

We wniosku należy wskazać, jak długo zwierzę się błąka i czy podjęto próby odnalezienia właściciela. Prosimy także o dołączanie zdjęcia zwierzęcia, którego dotyczy wniosek.

Poniżej do pobrania wnioski:

  • O wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* na dofinansowanie kosztu przez gminę Baranów w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
  • O sterylizację/kastrację/uśpienie ślepego miotu/znakowanie zwierząt właścicielskich