W dniu 28 sierpnia 2009 r. zawarte zostało porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy gminami o nazwie Baranów z województw:
– lubelskiego
– wielkopolskiego
– mazowieckiego

Zgodnie z treścią dokumentu porozumienie zakłada tworzenie warunków do jak najwszechstronniejszego rozwoju i promocji współpracujących samorządów. Mając na uwadze aktywizację gmin i wykorzystanie ich potencjału strony porozumienia postanowiły m.in.: podejmować działania mające na celu rozwój obszarów wiejskich, rozwijać współpracę w dziedzinie edukacji, szkolnictwa i sportu poprzez realizowanie wymian młodzieży, nauczycieli oraz klubów i zespołów sportowych, upowszechniać kulturę i tradycję, wspólnie propagować i promować rozwój turystyki, wymieniać doświadczenia w budowaniu samorządowej wspólnoty obywatelskiej poprzez realizację wspólnych projektów różnych organizacji i instytucji oraz spotkania mieszkańców i wymianę przedstawicieli poszczególnych grup społecznych, wspierać rozwój przedsiębiorczości.