Rada Gminy jest organem uchwałodawczym oraz kontrolnym gminy.

W wyborach samorządowych w 2018 roku, mieszkańcy gminy Baranów wybrali 15 radnych: Annę Szelachowską, Teresę Wardziak, Beatę Fabisiak, Agnieszkę Wiśniewską, Witolda Konarskiego, Dariusza Szymańczaka, Romana Bodycha, Jacka Ziąbskiego, Marcina Skowronka, Stefana Sadosia, Grzegorza Fabisiaka, Albina Tkacza, Pawła Bućko, Jana Ciołka, Mariusza Żaczkiewicza.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Bodych

Wieloletni samorządowiec, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Baranów oraz jest członkiem Komisji Oświaty.

Obowiązuje dyżur w poniedziałki w godzinach 9:00-11:00. 

Kontakt: rada@gmina-baranow.pl

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Beata Fabisiak

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Baranów oraz Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska.

Kontakt: rada@gmina-baranow.pl