Młodzieżowa Rada Gminy

W tej kadencji zostało wybranych 15 z 16 możliwych radnych.

W 3 obwodach wybory odbyły się bez głosowania. W szkole, w której odbyło się głosowanie musiała zostać rozegrana druga tura ze względu na tę samą liczbę głosów którą otrzymało dwóch kandydatów. Na następny dzień zorganizowane zostało pierwsze, powitalne spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy.

W skład Młodzieżowych Radnych wchodzi 15 uczniów ze szkół podstawowych w Baranowie, Kask, Bożej Woli i Gól. Młodzież reprezentuje młodych mieszkańców gminy, prowadzi działania na rzecz upowszechniania wśród nich samorządności i kształtowania postaw obywatelskich.

Młodzieżowi Radni wraz ze sowim opiekunem Panią Angeliką Jagaś pomagają w organizacji lokalnych imprez, są wsparciem dla młodzieży z terenu naszej gminy.

VIII kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Baranów:

 • Oliwia Orlikowska – Przewodnicząca (SP Kaski)
 • Zofia Słomczyńska – Zastępca Przewodniczącej (SP Baranów)
 • Julia Grzeszczak – Sekretarz (SP Gole)
 • Zuzanna Wirtek (SP Gole)
 • Maja Bartos (SP Gole)
 • Dominika Wojtysiak (SP Gole)
 • Eliza Krasińska  (SP Boża Wola)
 • Katarzyna Trochimiuk (SP Boża Wola)
 • Aleksander Gąsiński (SP Boża Wola)
 • Daniel Kuran (SP Baranów)
 • Julia Stegienko (SP Baranów)
 • Szymon Kryński (SP Baranów)
 • Kacper Kaczmarek (SP Kaski)
 • Michalina Kościołowska (SP Kaski)
 • Amelia Bodych (SP Kaski)

W dniu 7 października 2022r. odbyły się wybory do VII kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Baranów.

W skład Młodzieżowych Radnych wchodzi 16 uczniów ze szkół podstawowych w Baranowie, Kask, Bożej Woli i Gól. Młodzież reprezentuje młodych mieszkańców gminy, prowadzi działania na rzecz upowszechniania wśród nich samorządności i kształtowania postaw obywatelskich.

Młodzieżowi Radni wraz ze sowim opiekunem Panią Angeliką Jagaś pomagają w organizacji lokalnych imprez, są wsparciem dla młodzieży z terenu naszej gminy.

VII kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Baranów:

 1. Maksym Pankewycz- Przewodniczący 
 2. Maja Nowak – zastępca 
 3. Julia Banaszek- sekretarz 
 4. Natalia Jagaś
 5. Dominika Szymańczak
 6. Bartosz Józwik
 7. Małgorzata Barańska
 8. Amelia Zimochocka
 9. Julia Grzeszczak
 10. Amelia Stępniak
 11. Julia Ludwiczak
 12. Julia Michalska
 13. Maja Kowalczyk
 14. Kacper Choromański
 15. Martyna Rudzińska
 16. Szymon Trochimiuk

Młodzieżowa Rada Gminy Baranów składa się z aktywnej i działającej społecznie młodzieży. Należą do nich 16 uczniów z czterech szkół podstawowych (z Bożej Woli, Baranowa, Gól i Kask). Młodzież przy pomocy opiekuna, organizuje Noworoczny Koncert Kolęd, zajęcia dla dzieci z przedszkola, sędziuje w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, jest wsparciem dla imprez lokalnych.

V Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Baranów:

Szkoła Podstawowa w Baranowie: Jakub Wiśnia, Monika Bodych, Gabriela Szymańczak, Natalia Czarniak

Szkoła Podstawowa w Bożej Woli: Kamil Dziobak, Rozalia Piotrkowska, Alicja Pietrzak, Franciszek Kirszling

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golach: Berecika Zambrzycka, Paweł Jachimowicz, Tymoteusz Świniarek, Franciszek Pliszka

Szkoła Podstawowa w Kaskach: Jan Mechocki, Katarzyna Świniarek, Karolina Jaślikowska, Magdalena Florczak