A A A A

Komunikat  —  19 września 2022

Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE -CRP

Do 30 listopada 2022 r. zostało przedłużone obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE – CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniu antyterrorystycznym (Dz.U. z 2021, poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia.

– nr 282 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

– nr 283 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRTAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Zarządzenia obowiązują od dnia 01.09.2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 listopada 23:59.

Stopień alarmowy BRAVO, został wprowadzony w całym kraju w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy.

Stopień alarmowy „BRAVO” wprowadza się po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku  zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszelkie organy administracji publicznej    służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.

Stopień alarmowy CHARLIE – CRP zostaje wprowadzony, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Wszelkie nietypowe i niepokojące sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane do policji na nr 112.

Komunikat  —  24 sierpnia 2022

Ostrzeżenie meteorologiczne
od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 do godz. 24:00 dnia 24.08.2022

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25
mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.
Miejscami grad.

Aktualności

—  30 września 2022

Nowy wzór deklaracji CEEB

Szanowni Państwo, Urząd Gminy w Baranowie w dniu dzisiejszym, tj. 30.09.2022 r. otrzymał informację od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967) obywatele, składający deklarację CEEB w siedzibie […]

—  29 września 2022

Bezpłatne szkolenia z Apiterapii oraz Miodu pitnego z własnej pasieki.

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych. Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 […]

—  27 września 2022

Gminne zajęcia sportowe

Gmina Baranów przedstawia harmonogram darmowych zajęć sportowych w naszej gminie.

—  26 września 2022

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Mieszkańcy Gminy Baranów, informujemy, iż w dniu 19.09.2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

—  22 września 2022

Konsultacje projektu

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok” Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy […]

—  22 września 2022

Posiedzenie Rady Gminy

Zawiadamiamy o zbliżającym się terminie Sesji Rady Gminy Baranów.

STAN POWIETRZA (Baranów): 2021-10-21

Bardzo dobry

0

Indeks Jakości powietrza

2

PM1

4

PM25

7

PM10

STAN POWIETRZA (Boża Wola): 2022-09-27

Umiarkowany

4

Indeks Jakości powietrza

0

PM1

39

PM25

44

PM10

PODAJ STAN WODOMIERZA

Zaloguj się do systemu i podaj stan licznika.

Przejdź do systemu

Aktualne wydarzenia

Brak wydarzeń

Ładuję… Ładuję…
Zgłoś wydarzenie
eSeMeSiak

Gminny system powiadamiania SMS

Przejdź do formularza