A A A A

Komunikaty

Komunikat  —  19 września 2022

Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE -CRP

Do 30 listopada 2022 r. zostało przedłużone obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE – CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniu antyterrorystycznym (Dz.U. z 2021, poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia.

– nr 282 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

– nr 283 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRTAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Zarządzenia obowiązują od dnia 01.09.2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 listopada 23:59.

Stopień alarmowy BRAVO, został wprowadzony w całym kraju w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy.

Stopień alarmowy „BRAVO” wprowadza się po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku  zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszelkie organy administracji publicznej    służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.

Stopień alarmowy CHARLIE – CRP zostaje wprowadzony, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Wszelkie nietypowe i niepokojące sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane do policji na nr 112.

Komunikat  —  24 sierpnia 2022

Ostrzeżenie meteorologiczne
od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 do godz. 24:00 dnia 24.08.2022

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25
mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.
Miejscami grad.

Komunikat  —  29 lipca 2022

1 серпня 2022 р. о 17:00 у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени, щоб символічно відзначити 78-му річницю Варшавського повстання. Будь ласка, зберігайте спокій.

Komunikat  —  05 lipca 2022

Ostrzeżenie meteorologiczne
od godz. 11:00 dnia 05.07.2022 do godz. 08:00 dnia 06.07.2022

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu
miejscami do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Możliwy grad.

Komunikat  —  22 czerwca 2022

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Na sesji Rady Gminy nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie (załącznik), poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać najpóźniej do dnia 28 czerwca 2022r.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Sesja Rady Gminy Baranów, w trakcie której będzie przedstawiany raport o stanie gminy, planowana jest na dzień 29 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Komunikat  —  13 czerwca 2022

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 Urząd Gminy w Baranowie będzie nieczynny.

W tym dniu Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur telefoniczny pod nr 602 650 971 w sprawie sporządzenia aktu zgonu od godziny 8:30 do 11:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat  —  27 maja 2022

W dniach 10 i 11 czerwca 2022 r., Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 oraz w miejscowości Krzyżówka (gmina Radziejowice) będą NIECZYNNE.

Komunikat  —  25 maja 2022

Ostrzeżenie meteorologiczne
od godz. 12:00 dnia 25.05.2022 do godz. 21:00 dnia 25.05.2022

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu
miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65
km/h.

Komunikat  —  04 maja 2022

Od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.