A A A A

Komunikaty

Komunikat  —  22 czerwca 2022

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Na sesji Rady Gminy nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie (załącznik), poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać najpóźniej do dnia 28 czerwca 2022r.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Sesja Rady Gminy Baranów, w trakcie której będzie przedstawiany raport o stanie gminy, planowana jest na dzień 29 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Komunikat  —  13 czerwca 2022

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 Urząd Gminy w Baranowie będzie nieczynny.

W tym dniu Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur telefoniczny pod nr 602 650 971 w sprawie sporządzenia aktu zgonu od godziny 8:30 do 11:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat  —  27 maja 2022

W dniach 10 i 11 czerwca 2022 r., Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 oraz w miejscowości Krzyżówka (gmina Radziejowice) będą NIECZYNNE.

Komunikat  —  25 maja 2022

Ostrzeżenie meteorologiczne
od godz. 12:00 dnia 25.05.2022 do godz. 21:00 dnia 25.05.2022

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu
miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65
km/h.

Komunikat  —  04 maja 2022

Od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Komunikat  —  21 kwietnia 2022

Od 16 kwietnia, od godziny 00:00 do dnia 30 kwietnia do godziny 23:59 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje drugi stopień alarmowy (Stopień BRAVO) oraz trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP).

Komunikat  —  13 kwietnia 2022

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Gminy w Baranowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie w piątek 15 kwietnia czynny będzie do godziny 13:00.

Kasa Urzędu tego dnia czynna będzie do godziny 11:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat  —  09 kwietnia 2022

UWAGA! Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prosimy o udostępnianie i informowanie gości z Ukrainy.

W dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.
Będzie to test systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący upamiętnieniu 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uruchomiony zostanie jednominutowy ciągły dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności. Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.