A A A A

Komunikaty

Komunikat  —  15 listopada 2023

Informujemy, że od dnia 15 listopada 2023r. Ośrodek Zdrowia w Golach zmienił swoją siedzibę z dotychczasowej Gole 50 na Gole 48C.

Tel. kontaktowe:

46 856 07 26

46 813 10 62

Komunikat  —  07 listopada 2023

Szkolenie w zakresie stosowania środków  ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków – szkolenie uzupełniające przedłużenie uprawień.

Szkolenie jednodniowe termin szkolenia 14 listopad lub 15 listopad 2023

Konieczne zapisy na szkolenie Genowefa Wacławek tel. 693 834 797  lub 723 430 836

Komunikat  —  05 października 2023

Prawo do bezpłatnego transportu w dniu wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. ma wyborca ujęty w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Baranów, o ile najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego. (więcej…)

Komunikat  —  12 września 2023

W związku z naborem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w zaplanowanych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowego Urząd Gminy informuje, że w dniach 6 września br. oraz 13 września br., w godzinach 12:00 – 17:00, będzie pełniony dyżur przez Urzędnika Wyborczego.

Dyżur pełniony będzie w formie hybrydowej tj.:

  • w godz. 12:00 – 16:00 wszyscy  zainteresowani mogą kontaktować się z urzędnikiem pisząc na jego pocztę elektroniczną – mail: urz-140503-1@pkw.gov.pl ,
  •  w godz. 16:00 – 17:00 urzędnik pełnić będzie dyżur osobiście w siedzibie Urzędu Gminy

Wójt Gminy Baranów

Agata Trzop–Szczypiorska

Komunikat  —  09 sierpnia 2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 91/2023 Wójta Gminy Baranów Urząd Gminy w Baranowie

w dniu 14 sierpnia 2023 r. będzie nieczynny.

Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur telefoniczny wyłącznie

przy rejestracji zgonów pod numerem telefonu 602 650 971 w godzinach 8-10

Komunikat  —  29 czerwca 2023

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że od 3 do 14 lipca
Urząd Stanu Cywilnego
Pracować będzie w godzinach 8:00 – 15:00
Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat  —  12 czerwca 2023

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy
co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Na Sesji Rady Gminy nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w
debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie (załącznik), poparte
podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenia można składać najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023r.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą
Rady zgłoszenia. Sesja Rady Gminy Baranów, w trakcie której będzie przedstawiany raport o
stanie gminy, planowana jest na dzień 28 czerwca 2023r. o godz. 16:00 w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15

Komunikat  —  01 czerwca 2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Baranów Urząd Gminy w Baranowie

w dniu 9 czerwca 2023 r. będzie nieczynny.

Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur telefoniczny wyłącznie

przy rejestracji zgonów pod numerem telefonu 602 650 971 w godzinach 8-10