A A A A

Komunikaty

Komunikat  —  23 lutego 2022

Szanowni Państwo,

Gmina Baranów  w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025 zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych  z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych na terenie Gminy, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień na terenie Gminy. Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą Warszawa, ul. Plac Defilad 1.

(więcej…)

Komunikat  —  22 lutego 2022

Szanowni Państwo 

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie i efektów działania LGD w ubiegłym 2021 roku.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Chełmońskiego

Wszelkich wyjaśnień udziela biuro LGD mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl

Link do ankiety

https://www.survio.com/survey/d/A4I9L3F8B0E5O7Z9X

Komunikat  —  20 lutego 2022

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Komunikat  —  19 lutego 2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XV edycję konkursu dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego – Witryna Mazovia.pl

Komunikat  —  18 lutego 2022

Szanowni Mieszkańcy,

Ze względu na awarię samochodu firmy JARPER odpady komunalne zmieszane w miejscowości Boża Wola na ulicach:

Brzozowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Mokra, Ogrodowa, Pieczarkowa, Pogodna, Poziomkowa, Strażacka, Parkowa, Szkolna, Wiśniowa

zostaną odebrane w dniu 19.02.2022 r. (sobota). Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat  —  17 lutego 2022

ZAPROSZENIE

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Baranów I” zaprasza na Walne Zgromadzenie
Delegatów  Gminnej  Spółki  Wodnej „Baranów I”, które odbędzie się dnia 4 marca 2022 r.
tj. piątek o godz. 13:00  
w OSP Boża Wola.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06. 2021 r.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej z działalności Spółki za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bądź nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. (Uchwała Nr 1)
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Baranów I za 2021 r. (Uchwała Nr 2)
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2022 rok. (Uchwała Nr 3)
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu prac niezbędnych do wykonania zadań spółki w 2022 roku (Uchwała Nr 4)
 12. Wniosek Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Baranów I dotyczący wysokości składek członkowskich oraz dyskusja nad wnioskiem Zarządu.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2022 rok. (Uchwała Nr 5)
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej Baranów I na 2022 rok. (Uchwała Nr 6)
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy

w imieniu Zarządu GSW

Bogdan Borowski

Komunikat  —  03 lutego 2022

Na stronie CPK pojawiła się ankieta dla mieszkańców terenów w pobliżu przebiegu planowanej inwestycji. Czas na jej wypełnienie i przesłanie mamy do 7 lutego 2022. Ankietę znajdziemy pod poniższym linkiem:
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla budowy węzła kolejowego CPK – Centralny Port Komunikacyjny
Ankietę można także wypełnić w tradycyjny sposób. Wypełniony dokument prosimy przesłać pocztą na adres: Egis Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

Komunikat  —  25 stycznia 2022

WAŻNE!! Odbiór odpadów i pojemników w styczniu!

28 stycznia Remondis odbierze puste pojemniki, bez odpadów z miejscowości: Holendry Baranowskie i Kopiska.

31 stycznia odebrane dodatkowo zostaną odpady zmieszane z miejscowości: Boża Wola, Buszyce, Drybus, Osiny, Pułapina Nowa/Stara, Regów, Strumiany, Wyczółki, Żaby.
Odebrane zostaną tego dnia również pojemniki firmy Remondis.
PROSIMY NIE WYSTAWIAĆ SWOICH WŁASNYCH POJEMNIKÓW!! Śmieci z nich proszę przełożyć do czarnych worków.

Gmina nie odpowiada za zabranie prywatnych pojemników przez firmę Remondis.

Komunikat  —  05 stycznia 2022

Informujemy, że:
7 stycznia 2022r. Urząd Gminy w Baranowie będzie nieczynny.
w godzinach 8.00 – 10.00 pełniony będzie dyżur przy rejestracji zgonów pod numerem telefonu 666-368-164.
Za utrudnienia przepraszamy.