W dniu 16 maja 2023 r. Gmina Baranów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu i zaangażowaniu Mieszkańców odebrano w 2023 roku 150,27 Mg (ton) azbestu”.

Poniżej zgłoszenie do osób fizycznych odpadów zawierających azbest, zalegających na posesjach, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 46 858 13 50 wew. 273.