Na rok 2020 Rada Gminy w Baranowie jeszcze nie podjęła uchwały umożliwiającej składanie wniosków na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych. Ostatnią uchwałę IX/46/2019 z 10 czerwca 2019 roku Rada Gminy Baranów podjęła w sprawie przyjęcia regulaminu odbioru od osób fizycznych zalegających na posesjach odpadów azbestowych, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Baranów.

W chwili obecnej Urząd Gminy nie prowadzi naboru wniosków w tym zakresie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 46 858 13 50 wew. 73.