W dniu 16 maja br. Gmina Baranów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z dużym zainteresowaniem naszych Mieszkańców odbiorem i utylizacją tych odpadów niebezpiecznych, Gmina Baranów opracowała wniosek o pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na ten cel.

Dzięki złożonemu wnioskowi uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 19 980 zł.

Zadanie zostanie dofinansowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zbiórka odpadów zabierających azbest będzie realizowana w dniach 16 sierpnia – 15 września 2023 r. 

Firma PHU PIOTR Piotr Jaczyński (ul. Warszawska 38B, 05-084 Leszno; NIP 529-128-29-15) będzie się kontaktować z Wnioskodawcami 2-3 dni przed planowanym terminem odbioru z danego miejsca w celu umożliwienia przygotowania odpadów do odbioru.

Obecność Mieszkańca przy odbiorze jest obowiązkowa – koniecznie jest podpisane protokołu. 

W sytuacji wcześniejszego wykorzystania puli azbestu możliwego do odbioru – skontaktujemy się z Wnioskodawcami, od których odbiór nie będzie możliwy. 

Jednocześnie cały czas urząd przyjmuje zgłoszenia od Mieszkańców o zdjętym azbeście

Pozwolą one określić, jakie jest zapotrzebowanie na kolejne zbiórki tego odpadu w naszej Gminie. 

Przypominamy także, że jeśli Mieszkaniec przekazał azbest do utylizacji we własnym zakresie (w ramach płatnego odbioru przez firmę specjalistyczną) należy poinformować urząd o tym fakcie (wskazać adres i ilość oddanego odpadu zawierającego azbest) w celu zaktualizowania inwentaryzacji w bazie azbestowej.

W celu zgłoszenia – prosimy o kontakt z urzędem:

Wydział Ochrony Środowiska, parter, pok. nr 6;

tel. 468581350 wew.273. 

[wzór wniosku do pobrania] [regulamin]

#NFOŚiGW

#Ministerstwo Klimatu i Środowiska

#Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 46 858 13 50 wew. 273.