27 maja 2021 Rada Gminy w Baranowie podjęła uchwałę nr XXXVIII/198/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu odbioru od osób fizycznych odpadów zawierających azbest, zalegający na posesjach, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Baranów na rok 2021. Regulamin umożliwia składanie wniosków na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.

W związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2021 Urząd Gminy prowadzi nabór wniosków na rok 2022.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 46 858 13 50 wew. 273.