Chęć usunięcia drzew lub krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami należy złożyć zgłoszenie wraz z załącznikami.

BEZ ZEZWOLENIA można usuwać drzewa których na wysokości 5 cm od ziemi obwód pnia nie przekracza:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.