A A A A

Aktualności - CPK

Wsparcie finansowe Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Gminy Baranów w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz poprawę opieki i warunków bytowych w schronisku.

Nasz apel o wsparcie finansowe dotyczył konkretnych inicjatyw, mianowicie akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie wraz z czipowaniem zwierząt właścicielskich […]

Wsparcie finansowe Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie

W obliczu pożaru, który miał miejsce 1 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie i spowodował znaczne straty materialne, pojawiła się iskra nadziei. Centralny Port Komunikacyjny świadom roli, jaką odgrywają placówki edukacyjne w społeczeństwie, postanowił włączyć się w pomoc dla szkoły. Ze względu na to, że pożar zniszczył znaczną część […]

 Odwołanie od DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

W dniu 24 lipca 2023 r. Gmina Baranów złożyła odwołanie od Decyzji Środowiskowej poniżej prezentujemy cały tekst odwołania wraz z załącznikami 

DECYZJA ŚRODOWISKOWA – możliwość odwołania!

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami czy osoby indywidualne mogą odwołać się od Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia CPK informujemy: Odwołanie może złożyć indywidualnie strona postępowania, tj. osoba której nieruchomość leży w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia (czyli każdy Mieszkaniec gminy Baranów). Musi tylko wykazać tj. udowodnić że jest stroną – najlepiej podając nr Księgi […]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia CPK

Stanowisko gminy Baranów

Stanowisko gminy Baranów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 czerwca 2023