A A A A

Aktualności - CPK

 Odwołanie od DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

W dniu 24 lipca 2023 r. Gmina Baranów złożyła odwołanie od Decyzji Środowiskowej poniżej prezentujemy cały tekst odwołania wraz z załącznikami 

DECYZJA ŚRODOWISKOWA – możliwość odwołania!

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami czy osoby indywidualne mogą odwołać się od Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia CPK informujemy: Odwołanie może złożyć indywidualnie strona postępowania, tj. osoba której nieruchomość leży w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia (czyli każdy Mieszkaniec gminy Baranów). Musi tylko wykazać tj. udowodnić że jest stroną – najlepiej podając nr Księgi […]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia CPK

Stanowisko gminy Baranów

Stanowisko gminy Baranów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 czerwca 2023

Raport środowiskowy – uwagi i wnioski

Raport środowiskowy – uwagi i wnioski, wspólna inicjatywa samorządów.

Uwagi Mieszkańców do Raportu RDOŚ

Szanowni Mieszkańcy — publikujemy wzór wniosku, jaki po uzupełnieniu można składać do RDOŚ w ramach oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać do RDOŚ 6.05.2023.
Formularze dostępne są również w Urzędzie Gminy Baranów.

Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy – przedstawiamy
Opracowanie stanowiące skrót do raportu oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia budowy CPK – wykonane na zlecenie Gminy Baranów
prosimy o zapoznanie się, wypełnienie i odesłanie ankiety, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować organizując spotkanie w najbliższym czasie
na mail urzad@gmina-baranow.pl