A A A A

Aktualności - Urząd

Posiedzenie Rady Gminy

Zawiadamiamy o zbliżającym się terminie Sesji Rady Gminy Baranów.

Posiedzenia Rady Gminy

Zawiadamiamy o zbliżającym się terminie Sesji Rady Gminy Baranów oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Baranów.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Baranów

W związku z zarządzonymi na dzień 2 października 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Baranów

Ochrona czasowa wysiedleńców z terytorium Ukrainy

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Agencja UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami opracowali broszurę informacyjną dla obywateli Ukrainy.

Komunikat w sprawie organizacja pracy Urzędu

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 Urząd Gminy w Baranowie będzie nieczynny.
W tym dniu Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur telefoniczny pod nr 602 650 971 w sprawie sporządzenia aktu zgonu od godziny 8:30 do 11:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Druhny i Druhowie, składamy wam najserdeczniejsze życzenia — satysfakcji z pełnionej służby, wielu sukcesów, dużo zdrowia i sił od Wójta Gminy Baranów, Rady Gminy Baranów oraz Pracowników Urzędu i Jednostek Podległych. Niech święty Florian ma was zawsze w swojej opiece.
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

Darmowa pomoc przy rozliczeniu PIT

Uwaga! Zbliża się termin rozliczenia podatkowego PIT. W ramach współpracy z Urzędem Gminy – Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Baranów (ul. Polna 9, Baranów) pomoże ZA DARMO rozliczyć PIT. Polecamy! Zapraszamy!

Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie agresywnych zachowań wobec przedstawicieli spółki CPK i jej podwykonawców.

Wójt Gminy Baranów oświadcza i przypomina, że wszelkie formy wyrażania stanowiska społeczności lokalnej wobec planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego powinny mieścić się w granicach obowiązującego prawa i przyjętych dobrych obyczajów dyskusji publicznej.
Gmina jako instytucja publiczna może uczestniczyć w dyskusji publicznej i zachęca każdego mieszkańca do udziału w niej w sposób umożliwiający każdemu realizację jego prawa do wyrażania poglądów, z poszanowaniem zasad dobrych obyczajów.

Dzień sołtysa

Szanowne Panie Sołtys i Panowie Sołtysi, z okazji waszego święta składamy wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pomyślności, sukcesów zawodowych, jak i prywatnych, poczucia zadowolenia z pełnionej funkcji, oraz wytrwałości w realizacji planów.
Wójt Gminy Baranów, Rada Gminy Baranów wraz z pracownikami Urzędu Gminy i jednostek podległych.