A A A A

Aktualności - Inwestycje

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2023 ! PODSUMOWANIE

2023 rok, podobnie jak poprzedni, obfitował w liczne działania inwestycyjne!

Poprawa oświetlenia dróg na terenie gminy

Poprawa oświetlenia, a tym samym poprawa bezpieczeństwa w Gminie Baranów

Zakończona modernizacja drogi w miejscowości Kaski

Prace na ul. Długiej w Kaskach zakończone

Projekt Senior +

Projekt Senior + na ostatnim etapie prac.

Zakończona modernizacja drogi w Stanisławowie

Zakończono długo oczekiwane prace modernizacyjne drogi w miejscowości Stanisławów.

Umowa na Modernizację Sanitariatów podpisana !

W dniu 29 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie została podpisana umowa z firma Tob-Mar z Bieniewic, na realizację zadania pt. „Poprawa jakości funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Bożej Woli poprzez modernizację sanitariatów”. Wartość inwestycji: 139 800 zł. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 111 866,81 zł w ramach programu wsparcia Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych […]

Ważny Dzień – Długo Wyczekiwana  Inwestycja coraz bliżej!

Umowa na „Budowę pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach” podpisana !

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Baranów !
Rewaloryzacja i Konserwacja Zabytkowego Parku w Cegłowie!