Wójt Gminy Baranów Zarządzeniem nr 58/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów ustalił zasady przyznawania Patronatu Honorowego.

Prawo przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów, jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie gminy Baranów, przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Baranów.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz wzorem wniosku.