ROK 2022

Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej na terenie Gminy Baranów!

W dniu 4 grudnia 2022 podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Sportowa Polska  – program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022


Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach w następującym zakresie rzeczowym: budowa sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,0 x 29,0 m i wysokości 7,07 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, magazynami sprzętu

sportowego i pokojem trenera. Warunkiem niezbędnym do dofinansowania zadania jest to aby obiekt miał charakter ogólnodostępny dla wszystkich grup wiekowych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 3 820 800,00 zł

Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 6 000 000 zł.

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach ma na celu poprawienie stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. 

Sala gimnastyczna powstanie na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Golach oraz dla lokalnych stowarzyszeń sportowych i lokalnej społeczności w celu organizacji treningów, zajęć sportowych, turniejów oraz współzawodnictwa sportowego. Nowy obiekt sali gimnastycznej wraz z zapleczem  będzie połączony łącznikiem z budynkiem szkoły.

 Termin realizacji Inwestycji zaplanowany jest na lata 2023 – 2025.