ROK 2023

1. Program BEZPIECZNE DROGI –

 Spółka CPK udzieli wsparcia finansowego w wysokości 4 890 129, 37 zł na realizację inwestycji polegającej na modernizacji dróg w miejscowościach: Baranów, Boża Wola, Bronisławów, Cegłów, Holendry Baranowskie, Kaski.

link: https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/bezpieczne-drogi-z-cpk-samorzady-otrzymaja-blisko-80-mln-zl

+ zdjęcie czeku

ROK 2022

1. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baranowie

Prace obejmowały wymianę nawierzchni oraz zakup i montaż nowych urządzeń i zabawek. Całkowita wartość wykonanych prac to 99 996, 15 zł. Modernizacja placu zabaw została sfinansowana ze środków pozyskanych ze Spółki Centralny Port Komunikacyjny.

https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/nowy-plac-zabaw-przy-szkole-podstawowej-w-baranowie-powstal-dzieki-wsparciu-cpk

2. Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Baranów

OSP Baranów otrzymało nowy samochód specjalny ratownictwa technicznego wyposażony w funkcję gaśniczą za cenę 288 000,00 zł.

Zadanie pn. Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Baranów współfinansowano ze środków pozyskanych ze Spółki Centralny Port Komunikacyjny w kwocie  130 000 zł.

https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/woz-ratowniczo-gasniczy-dofinansowany-przez-cpk-trafil-do-baranowa