ROK 2023

1. Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Cegłów i Karolina.

Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Cegłów i Karolina, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz
z poboczami. Długość przebudowanego odcinka 700,00 m. Wartość wykonanych robót 808 239,15 zł.

 Gmina pozyskała na realizacje tego zadania  dotację w kwocie w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z poszerzeniem, wybudowano nowy chodnik wzdłuż drogi i odtworzono rowy przydrożne.

Długość przebudowanego odcinka 700,00 m. Wartość wykonanych robót 2 505 465,51 zł.

Gmina pozyskała na realizacje tego zadania  dotację w kwocie w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750 000,00 zł.

ROK 2020

1. Budowa świetlicy w miejscowości Drybus.

Budynek będzie przeznaczony do wykorzystywania na potrzeby zebrań społecznych, miejsca spotkań seniorów i młodzieży. Budynek jednokondygnacyjny, układ funkcjonalny zlokalizowany jest na parterze, powierzchnia użytkowa budynku to:107 m2. Całkowita wartość robót wyniosła 489 882,60 zł i została sfinansowana częściowo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł.