Na terenie Gminy Baranów funkcjonują w chwili obecnej 3 szkoły podstawowe i jeden zespół szkolno-przedszkolny. Wszystkie placówki edukacyjne mają status szkół publicznych.

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

ul. Armii Krajowej 49, 96–314 Baranów
tel./fax 46 8560379
e-mail: szkola.baranow@gmina-baranow.pl
www.spbaranow.edu.pl
Dyrektor: mgr Piotr Piórkowski


  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

Boża Wola, ul. 1 Maja 13, 96-314 Baranów
tel./fax 22 7253268
e-mail: szkolabozawola@wp.pl
www.spbozawola.szkolnastrona.pl
Dyrektor: mgr Justyna Michta


  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej

Gole 51, 96-314 Baranów
W skład ZSP wchodzą:
Gminne Przedszkole w Cegłowie
Cegłów 22B, 96-314 Baranów
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Golach
Gole 51, 96-314 Baranów
Sekretariat ZSP w Golach znajduje się w budynku przedszkola. Jest czynny w godz. 7.00-15.00.
tel. do sekretariatu: 46 8560902
tel./fax do szkoły 46 8560776
e-mail: sekretariatgole@interia.pl
e-mail: szkolagole@interia.pl
www.gole.edu.pl

Dyrektor: mgr Dorota Bełza


  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego

Kaski, ul. Królewska 23, 96-314 Baranów
tel./fax 46 8560723
e-mail: sekretariat@kaski.edu.pl
www.kaski.edu.pl
Dyrektor: mgr Anna Sadoś