Odpady z terenu gminy Baranów odbierane są przez REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sochaczewie ul. Zawodzie 16.

Informujemy, że od 1 listopada 2020 roku obowiązuje na terenie gminy Baranów stawka 28,00 zł za osobę miesięcznie przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny. Osoby, które pomimo deklaracji nie segregują odpadów w sposób selektywny będą od 1 listopada 2020 roku ponosiły opłatę w wysokości 56,00 zł na osobę miesięcznie. Informujemy też, że od 1 marca 2020 roku systemem gminnego odbioru odpadów objęci są właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata roczna ryczałtowa za taką nieruchomość wynosi 169,30 zł.

Opłaty należy wnosić miesięcznie do 20 każdego miesiąca, bez wezwania gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Baranowie albo przelewem na rachunek bankowy gminy lub w drodze inkasa u sołtysa.

NOWY numer rachunku bankowego TYLKO DO opłaty za gospodarowanie odpadami: 64 1240 6973 1111 0010 9542 2845

Mieszkańcom gminy Baranów przysługują zniżki od opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny w wysokości:

– 100% dla osób samotnie gospodarujących, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza 701,00 zł/miesiąc

– 50% dla rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 528,00 zł/miesiąc

– 15 % dla osób kompostujących odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku

– 5% dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny

Aby skorzystać ze zniżki należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest dostępna na stronie www.gmina-baranow.pl lub w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji jest dostępnych pod numerami telefonów:
– Wymiar i księgowość opłat za odpady 46 858 13 56,
– Harmonogram i reklamacje 46 858 13 50 wewnętrzny 77

Miejsca zagospodarowania odpadów

Zmieszane odpady komunalne:
1. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych, Remondis Sp. Z o.o., ul. Zawodzie 16; 02-981 Warszawa
2. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych – RIPOK, ul. Stefana Bryły 6; 05-800 Pruszków.
3. MZO Pruszków, ul. Stefana Bryły 6; 05-800 Pruszków.
4. PU HETMANc Sortownia Nadarzyn Sp.z o.o., ul. Turystyczna 35, 05-830 Nadarzyn

Odpady ulegające biodegradacji

1. Kompostownia odpadów zielonych w miejscowości Lipiny Stare, gm. Wołomin, MZO w Wołominie Sp. z o.o.

Osiągnięte przez Gminę Baranów poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów

I. Punkty selektywnej zbiórki przeterminowanych leków:

  • Calendula Punkt apteczny – Baranów, ul. Armii Krajowej 53.
    Punkt czynny pn. -pt. 8:00 – 16:00
  • Apteka Farmacja 24 Gole 30.
    Punkt czynny pn. -pt. 9:00 – 17:00

II. Punkty selektywnej zbiórki zużytych baterii:
Znajdują się we wszystkich budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Punkty czynne są w godzinach pracy obiektów, tj.:

1. Urząd Gminy Baranowie, ul. Armii Krajowej 87;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Baranowie, ul. Armii Krajowej 89;
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49
4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach, ul. Królewska
5. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli, ul. 1 Maja 13;
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach
(Punkty 1-6 czynne są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00)

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49 oraz jej filie w Kaskach i Golach)
(Punkt 7 czynny poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-16:00, środa, piątek 12:00-18:00

8. NZOZ Omega w Baranowie, ul. Armii Krajowej 53
9. Usługi Medyczne NZOZ Gole Medycyna Rodzinna Barbara Kwiatek, Gole 30
(Punkty 8-9 czynne są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00)

10. Bank Spółdzielczy Wiskitki, ul. Strażacka 1, 96-315 Wiskitki, Oddział Baranów 96-314 Baranów, ul. Bankowa 1.
(Punkt 10 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30)

III. Mobilny punkt selektywnej zbiórki
Sprzęt AGD i RTV, odpady gabarytowe takie jak zużyte opony od samochodów osobowych, złom metalowy, dywany, wykładziny, zużyte meble, elementy stolarki (drzwi, okna z szybami), baterie i akumulatory.

Odpady można oddać raz w ciągu roku, w terminie określonym przez Urząd Gminy Baranów. Zbiórka mobilna odbędzie się w 2021 roku na wiosnę.