Informujemy, iż w związku z chęcią usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, uruchomiony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK zlokalizowany jest w Żyrardowie przy ul. Czystej 5

i czynny w godzinach:

poniedziałek -nieczynne
wtorek –        godz. 8:00 – 16:00
środa –           godz. 10:00 – 18:00
czwartek –    godz. 8:00 – 16:00
piątek –          godz. 10:00 – 18:00
sobota –          godz. 8:00 – 16:00

PSZOK przyjmuje następujące materiały:

 1. papier/ makulatura (gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka);
 2. metale (puszki, kapsle, drobny złom metalowy);
 3. tworzywa sztuczne (plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, czysty styropian);
 4. szkło: opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane- bez zawartości) oraz budowlane (szyby okienne bez ram);
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 6. zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych (nie dotyczy opon od samochodów ciężarowych i ciągników) w ilości 16 sztuk/gospodarstwo/na rok;
 7. zużyte baterie i akumulatory;
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne (rtęciówki, świetlówki itp.);
 9. przeterminowane leki;

Wymienione wyżej odpady są przyjmowane do PSZOK nieodpłatnie. 

PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:

 1. materiały zawierające azbest;
 2. części samochodowe np. reflektory, elementy karoserii itp.;
 3. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych);
 4. zmieszane odpady komunalne;
 5. wełna mineralna;
 6. papa;
 7. popiół.