Informujemy, że Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baranów jest niezmiennie PSZOK PGK Żyrardów, zlokalizowany w Żyrardowie przy ul. Czystej 5

Czynny w godzinach:

poniedziałek – nieczynne
wtorek –        godz. 8:00 – 16:00
środa –           godz. 10:00 – 18:00
czwartek –    godz. 8:00 – 16:00
piątek –          godz. 10:00 – 18:00
sobota –          godz. 8:00 – 16:00

Kontakt do PSZOK:
tel.: +48 46 855 40 41 wew. 262 lub 214
e-mail: pszok@pgk.zyrardow.pl

Warunkiem oddania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są:
• założone na ręce własne rękawiczki oraz maseczka ochronna na oczy w przypadku przekazywania odpadów szklanych
• prawidłowo posegregowane frakcje
• samodzielne umieszczanie odpadów w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK
• okazanie potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ewentualnie dowodu osobistego
• stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników PSZOK

PSZOK przyjmuje następujące materiały:

 1. papier/ makulatura (gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka);
 2. metale (puszki, kapsle, drobny złom metalowy);
 3. tworzywa sztuczne (plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, czysty styropian);
 4. szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane- bez zawartości) oraz budowlane (szyby okienne bez ram);
 5. opakowania wielomateriałowe katony po napojach, sokach, mleku
 6. odpady ulegające biodegradacji (drewno, odzież i tekstylia)
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych (nie dotyczy opon od samochodów ciężarowych i ciągników) w ilości 4 sztuk/gospodarstwo/na rok;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne (rtęciówki, świetlówki itp.);
 11. przeterminowane leki;
 12. Opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach;
 13. Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany, betonowy i ceramiczny pochodzący z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, styropian, umywalki, sedesy, wanny) – w ilości do 400kg na gospodarstwo na rok

Wymienione wyżej odpady są przyjmowane do PSZOK nieodpłatnie. 

PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:

 1. materiały zawierające azbest;
 2. części samochodowe np. reflektory, elementy karoserii itp.;
 3. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego, w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
 4. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej;
 5. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych);
 6. zmieszane odpady komunalne;
 7. wełna mineralna;
 8. papa;
 9. popiół;
 10. odpady zielone;
 11. niekompletny sprzęt elektroniczny np. lodówki bez agregatu;
 12. opony z samochodów ciężarowych i ciągników.