W dniu 24/01/2024 r. została podpisana umowa z Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, oddział w Sochaczewie ul. Żyrardowska 6, 96-500 Sochaczew, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W związku z tym informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami pozostaje w tej samej wysokości (30,00zł/osoba/miesiąc, 191,90zł/domek letniskowy/rok), pojemniki do odbioru odpadów również pozostają te same.