W ramach działań profilaktycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w budynku GOPS Baranów funkcjonuje Punktu Konsultacyjno – Informacyjny, czynny w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 – 19.00, gdzie przyjmuje
psycholog/psychoterapeuta ds. uzależnień. Terapeuta udziela wszelkich informacji, dotyczących prawnych i terapeutycznych zagadnień dotyczących leczenia uzależnień jak również motywuje i wspiera osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego, oraz osoby zamieszkujące z osobą uzależnioną.

Ponadto w każdy czwartek i piątek w Bibliotece Publicznej w Kaskach od godziny 16.00 – 18.00 świadczona jest pomoc psychologa (indywidualna i grupowa) dla uczniów z grup ryzyka oraz rodziców dzieci potrzebujących wsparcia. Wsparcie jest głównie kierowane do rodzin z problemami alkoholowymi, problemem przemocy, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, z zaburzeniami zachowania, przeżywającymi problemy wewnętrzne.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu w godzinach w/w lub wcześniej skontaktować się telefonicznie z tut. Ośrodkiem tel. 46 8805981.