• Agnieszka Łopata – Przewodnicząca – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie
  • Renata Wójcik – Sekretarz – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie
  • Grażyna Tober – Członek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic
  • Luiza Szymanowska – Członek – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie
  • Paweł Bućko – Członek – społecznik, mieszkaniec Gminy Baranów
  • Krzysztof Włodarczyk – Członek – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Jaktorowie