A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  30 stycznia 2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs, zadanie „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 183/467/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu”.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Składanie ofert: od 26 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r.
Wyniki oceny formalnej: od 14 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r..
Rozstrzygnięcie konkursu: do 16 kwietnia 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 16 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 50 000,00 zł..

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Katarzyna Szubierajska, tel. 225 979 224, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Monika Kisiel, tel. 225 979 220, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Aleksandra Marczyk, tel. 225 979 518, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Dagny Gątkowska, tel. 225 979 680, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Agata Kowalska, tel. 225 979 509, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Kinga Piłat, tel. 225 979 523, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Wioletta Kwaśnicka, tel. 225 979 510, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Karolina Grzegrzółka, tel. 225 979 536, Kierownik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

Przeczytaj także

—  17 maja 2024

Apel Wójta Gminy Baranów

Szanowni Mieszkańcy
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz całkowitym brakiem opadów atmosferycznych apeluję o powstrzymanie się od napełniania basenów i oczek wodnych, mycia pojazdów, podlewania i zraszania trawników. Sytuacja w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnego podejścia do zasobów wodnych, aby zapewnić ich dostępność dla każdego z nas. Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a także może doprowadzić do wystąpienia przerwy w jej dostawie.

—  13 maja 2024

Baranów CUP

Wójt Gminy Baranów zaprasza na BARANÓW CUP, 18 maja 2024 r. pierwszy gwizdek o godz. 9:30

—  13 maja 2024

Gminny Dzień Strażaka w Baranowie

W minioną niedzielę 12 maja 2024 r. mieszkańcy Gminy Baranów mieli okazję uczcić bohaterów naszej społeczności podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka.