A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  04 kwietnia 2024

Wybory już 7 kwietnia

Twój głos ma moc! Wstąp na wybory i spraw, by Twój głos był usłyszany!

7 kwietnia 2024 r. w naszym kraju rozpoczynają się wybory samorządowe do sejmików województw, rad gmin, rad powiatów i rad dzielnic, oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.

W piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego Nr 3[71]2024, została zawarta czytelna instrukcja, jak poprawnie wypełnić karty do głosowania.

KTO MA PRAWO GŁOSOWAĆ:

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w tych wyborach ma każdy obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Na każdej karcie wyborczej znajdują się listy kandydatów na radnych oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zgłoszone przez komitety wyborcze konkurujące w wyborach.

Sposób głosowania jest prosty, na każdej z otrzymanych 4 lub 3 kart do głosowania wstawiamy znak „X” przy nazwisku jednego kandydata z listy kandydatów wybranego przez nas komitetu wyborczego.

Głosujemy w następujący sposób:

  • aby dokonać wyboru radnych na karcie wyborczej znajdujemy listę kandydatów tego komitetu wyborczego, na który chcemy zagłosować. Następnie na liście tego komitetu wybieramy tylko jednego kandydata i w kratce z lewej strony obok jego nazwiska stawiamy wyraźnie znak „X”, przez co wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
  • aby dokonać wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – na karcie wyborczej w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego przez nas kandydata stawiamy wyraźnie znak „X”, przez co wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
  • następnie składamy karty i wrzucamy je do urny wyborczej.

UWAGA! Głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list, lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek listy.

Liczy się każdy, prawidłowo oddanych głos!

Przeczytaj także

—  16 kwietnia 2024

„Moje serce to jest muzyk…”

Szkoła Muzyczna w Kaskach. PSM I i II st. w Żyrardowie – Filia w Kaskach zaprasza na rekrutację!
Nie zwlekaj! To jest Twój czas, aby rozpocząć swoją muzyczną przygodę. Dołącz do szkoły muzycznej i odkryj swoje prawdziwe talenty muzyczne.
Zapisy do 30.04.2024 r.

—  16 kwietnia 2024

Konkurs Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Europa i My po raz 19 zaprasza do udziału w konkursie Działaj Lokalnie. Pula środków na dotacje wynosi 55 000zł. Każda organizacja pozarządowa oraz grupa nieformalna może aplikować o grant w wysokości do 6000 zł. Wnioski można składać do 13 maja 2024.