Kto może otrzymać KMGB?

Każdy mieszkaniec gminy Baranów, który:

 • rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest gmina Baranów,
 • jest rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne na terenie gminy Baranów
 • jest członkiem rodzin tych osób nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest gmina Baranów, czyli współmałżonek i dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę do 26. roku życia. 
 • rolnik posiadający gospodarstwo rolne na terenie gminy Baranów

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie KMGB należy złożyć w sekretariacie Gminy Baranów lub mailowo (skan lub uzupełniony elektronicznie pdf) na adres karta@gmina-baranow.pl. W przypadku wniosku przesłanego elektronicznie, odbiór kart możliwy jest wyłącznie osobiście. Istnieje możliwość pobrania wniosku ze strony www.gmina-baranow.pl. Wydrukowane wnioski są również dostępne w sekretariacie Urzędu.

Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu: 

 • dokument tożsamości
 • pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie gminy Baranów i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3,
 • w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).
 • w przypadku osób pobierających zasiłek stały – aktualna decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie potwierdzająca upoważnienie do zasiłku stałego
 • w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności
 • w przypadku rolników – aktualną decyzje w sprawie wymiaru podatków (istnieje możliwość wydania kopii w UG)

Kiedy i gdzie odbiorę swoją Kartę?

Odbiór KMGB następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę. W przypadku osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę – rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę będzie można odebrać w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.


Gdzie mogę skorzystać ze zniżek na Kartę?

Zniżki na Kartę Mieszkańca można realizować w następujących miejscach:

 • Centrum Kultury w Błoniu (kino, imprezy kulturalne, zajęcia dla dzieci i młodzieży)
  • 20% zniżki od obowiązujących cen biletów
 • Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (basen, sauna i squash)
  • 8% zniżki od obowiązujących cen biletów
 • Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim (oferta kina)
  • 20% zniżki od obowiązujących cen biletów
 • Centrum Kultury w Żyrardowie (oferta kina)
  • 20% zniżki od obowiązujących cen biletów
 • Pływalnia „WODNIK 2000″ w Grodzisku Mazowieckim
  • 20% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu
 • „AQUA Żyrardów” Sp. Z o.o. (pływalnia, lodowisko)
  • 20% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu

Organizator Programu: Urząd Gminy w Baranowie

Szczegółowych informacji na temat KMGB udzielane są w Urządzie Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87,96-314 Baranów, 

tel. +48 46 858 13 50 wew. 277