Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek znajduje się pod artykułem.

Uprawnienia do ubiegania się o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY 3+, mogą uzyskać:

Rodziny zamieszkałe na terenie gminy Baranów (także rodziny zastępcze), składające się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Gminna KARTA DUŻEJ RODZINY, nadaje uprawnienia na wniosek rodzica, skierowany do Wójta Gminy Baranów oraz złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

Rodziny posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny otrzymają uprawnienia bezpośrednio po złożeniu wniosku o wydanie gminnej KARTY DUŻEJ RODZINY 3+. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia w placówkach zewnętrznych będzie ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Po wnioski o wydanie ogólnopolskiej i gminnej KARTY DUŻEJ RODZINY, należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89.