A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  14 kwietnia 2022

Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie agresywnych zachowań wobec przedstawicieli spółki CPK i jej podwykonawców.

Wójt Gminy Baranów oświadcza i przypomina, że wszelkie formy wyrażania stanowiska społeczności lokalnej wobec planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego powinny mieścić się w granicach obowiązującego prawa i przyjętych dobrych obyczajów dyskusji publicznej.
Gmina jako instytucja publiczna może uczestniczyć w dyskusji publicznej i zachęca każdego mieszkańca do udziału w niej w sposób umożliwiający każdemu realizację jego prawa do wyrażania poglądów, z poszanowaniem zasad dobrych obyczajów.

Przeczytaj także

—  07 czerwca 2023

Wiwat Rodzina! 4 czerwca 2023 r. Piknik Rodzinny

W ramach obchodów 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, organizatorzy zaplanowali uroczyste obchody na dwa dni. W sobotę 03 czerwca, odbyła się część oficjalna, pełna wzruszeń i wspomnień, której organizatorem była Dyrekcja  placówki oświatowej w Baranowie wraz gronem pedagogicznym, pracownikami oraz radą rodziców. Natomiast w niedziele 4 czerwca, z inicjatywy  Wójta […]

—  07 czerwca 2023

Wakacje z animatorem w Gminie Baranów

Wójt Gminy zaprasza na wakacje z animatorem w Gminie Baranów.