A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  24 stycznia 2024

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, wnioski będzie można […]

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, wnioski będzie można składać do 30 kwietnia 2024r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł / 286 zł,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł / 429 zł,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł / 607,75 zł,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł.

Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania: jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można pobrać ze strony Urzędu Gminy w Baranowie lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

Miejscem składania wniosków na dodatek osłonowy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Przeczytaj także

—  17 maja 2024

Apel Wójta Gminy Baranów

Szanowni Mieszkańcy
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz całkowitym brakiem opadów atmosferycznych apeluję o powstrzymanie się od napełniania basenów i oczek wodnych, mycia pojazdów, podlewania i zraszania trawników. Sytuacja w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnego podejścia do zasobów wodnych, aby zapewnić ich dostępność dla każdego z nas. Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a także może doprowadzić do wystąpienia przerwy w jej dostawie.

—  13 maja 2024

Baranów CUP

Wójt Gminy Baranów zaprasza na BARANÓW CUP, 18 maja 2024 r. pierwszy gwizdek o godz. 9:30

—  13 maja 2024

Gminny Dzień Strażaka w Baranowie

W minioną niedzielę 12 maja 2024 r. mieszkańcy Gminy Baranów mieli okazję uczcić bohaterów naszej społeczności podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka.