A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  20 marca 2023

Wypowiedzenie umowy na dostarczanie wody w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Jeśli sprzedałeś swoją nieruchomość, na której jest przyłącze wodociągowe – konieczne jest złożenie wniosku o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i demontaż wodomierza (demontaż w przypadku, gdy umowa nie jest przepisywana na nowego właściciela).

Wypełnij i złóż wniosek (wzór poniżej dostępny jest także w urzędzie gminy).

Podaj aktualny kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty naszego Konserwatora.

Po demontażu wodomierza, wg wskazania licznika na protokole zdawczo-odbiorczym należy uregulować płatność za zużytą wodę.

Istnieje możliwość uregulowania w kasie urzędu gminy w momencie składania wniosku i protokołu lub należy wskazać nowy adres, na który zostanie wysłana faktura zamykająca.

Przeczytaj także

—  27 maja 2023

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

—  26 maja 2023

Zapraszamy na Ekologiczny Piknik Rodzinny!

Zapraszamy na Ekologiczny Piknik Rodzinny, który odbędzie się 29.05.2023 od godziny 10:00 do 14:00. To będzie wyjątkowy dzień pełen radości, zabawy i edukacji na temat ochrony środowiska!

—  26 maja 2023

Nowe stawki dopłat do zboża

Nowe stawki dopłat do zboża