A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  08 listopada 2023

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Zakończone!

6 listopada w szkołach z terenu Gminy Baranów odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Każda szkoła mogła wybrać swoich 4 reprezentantów. Nad przebiegiem wyborów czuwały 3 osobowe obwodowe komisje wyborcze, które na koniec dnia przekazały wyniki do gminnej komisji wyborczej, znajdującej się w Szkole Podstawowej w Golach.

W tej kadencji zostało wybranych 15 z 16 możliwych radnych.

W 3 obwodach wybory odbyły się bez głosowania. W szkole, w której odbyło się głosowanie musiała zostać rozegrana druga tura ze względu na tę samą liczbę głosów którą otrzymało dwóch kandydatów. Na następny dzień zorganizowane zostało pierwsze, powitalne spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy.

Młodzież została zaznajomiona z nowymi obowiązkami oraz wybrali z pośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Sprawiedliwy podział nakazywał żeby każdą z tych funkcji pełnił reprezentant z innej ze szkół.

I tak członkami Młodzieżowej rady są następujące osoby:

 • Oliwia Orlikowska – Przewodnicząca (SP Kaski)
 • Zofia Słomczyńska – Zastępca Przewodniczącej (SP Baranów)
 • Julia Grzeszczak – Sekretarz (SP Gole)
 • Zuzanna Wirtek (SP Gole)
 • Maja Bartos (SP Gole)
 • Dominika Wojtysiak (SP Gole)
 • Eliza Krasińska  (SP Boża Wola)
 • Katarzyna Trochimiuk (SP Boża Wola)
 • Aleksander Gąsiński (SP Boża Wola)
 • Daniel Kuran (SP Baranów)
 • Julia Stegienko (SP Baranów)
 • Szymon Kryński (SP Baranów)
 • Kacper Kaczmarek (SP Kaski)
 • Michalina Kościołowska (SP Kaski)
 • Amelia Bodych (SP Kaski)

Nowo wybranym Radnym gratulujemy i życzymy sukcesów oraz zadowolenia z realizowania swoich ambicji.

Powodzenia!

Przeczytaj także

—  13 czerwca 2024

System QMP – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Zachęcamy do zapoznanie się z materiałem który przybliży Państwu System QMP oraz wskaże korzyści.

—  12 czerwca 2024

Debata nad raportem o stanie Gminy

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.Na Sesji Rady Gminy nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos […]

—  12 czerwca 2024

XII Rodzinny Zlot Rowerowy

Program i Regulamin XII Zlotu Rowerowego OSINY 2024 Organizator: Wójt Gminy Baranów ,Urząd Gminy Baranów Patronat : Starosta Powiatu Grodziskiego Cele : Promocja Aktywnego spędzania czasu dzieci i dorosłych z terenu Gminy Baranów i Powiatu Grodziskiego. Termin i miejsce: 23.06.2024 zlot drogami gminnymi i powiatowymi ,leżącymi na terenie Gminy Baranów. Program szczegółowy zlotu rowerowego Osiny […]