A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  08 października 2020

Stanowisko Rady Społecznej ds. CPK

Posiedzenie Rady Społecznej ds. CPK z udziałem przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny w dniu 28.09.2020 zostało przedwcześnie zakończone po zrealizowaniu części porządku obrad z powodu otrzymania w trakcie obrad informacji, że niektórzy z uczestników mogli mieć w ostatnim czasie kontakt z osobami zakażonymi wirusem COVID-19.

W czasie krótkich obrad Rada przyjęła stanowisko w sprawie otrzymanego projektu nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
Zdaniem Rady nowa regulacja stawia mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki w niekorzystnej sytuacji i może prowadzić do dużych nadużyć ze strony spółki Centralny Port Komunikacyjny.
Rada w obszernym stanowisku skierowanym do Spółki bardzo negatywnie oceniła projekt ustawy, wskazała wiele braków i krzywdzących dla mieszkańców postanowień.

Najważniejsze obiekcje względem projektu zgłoszone przez Radę to:

  1. Niesprawiedliwe zasady tzw. dobrowolnych wykupów oraz ewentualnych wywłaszczeń. 

Rada nie zgadza się na „dobrowolne” wykupy pod groźbą wywłaszczeń.

Projekt ustawy nie gwarantuje, że za otrzymane wynagrodzenie lub odszkodowanie właściciel nieruchomości przejmowanej na potrzeby CPK będzie mógł nabyć podobną nieruchomość w okolicznych miejscowościach.
Zdaniem Rady Społecznej ds. CPK wynagrodzenie za nieruchomości, niezależnie od tego w jakiej formie dojdzie do zbycia (sprzedaż czy wywłaszczenie),  powinno być wyliczane według podobnych zasad, na podstawie ekspertyzy rynku nieruchomości, dokonanej przez niezależnych rzeczoznawców i z uwzględnieniem celu przeznaczenia (wycena jak za ziemię „lotniskową”).

  1. Brak możliwości odzyskania nieruchomości, jeśli lotnisko nie zostanie wybudowane.
  2. Możliwość przejmowania nieruchomości jeszcze przed wywłaszczeniem lub sprzedażą. Rada nie zgadza się, aby prawo pozwalało Spółce odbierać nieruchomości, jeszcze zanim Spółka stanie się ich właścicielem.
  3. Brak ochrony praw osób, które znajdą się w sąsiedztwie lotniska. Projekt nie zawiera regulacji, które chroniłyby w jakikolwiek sposób interesy osób, które nie zostaną wywłaszczone  pod budowę lotniska lecz pozostaną na tym terenie zaraz obok nowej inwestycji pogarszającej znacznie jakość ich życia.
  4. Brak propozycji dla gmin. Projekt nie zabezpiecza interesów gmin jako jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Ograniczenie konsultacji społecznych. W projekcie ustawy zlikwidowano obowiązek prowadzenia konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnej CPK.
    Więcej szczegółów w załączonym Stanowisku Rady Społecznej ds. CPK wobec projektu nowelizacji ustawy o CPK.

Z poważaniem
Rober Pindor
Rada Społeczna ds. CPK

Przeczytaj także

—  17 maja 2024

Apel Wójta Gminy Baranów

Szanowni Mieszkańcy
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz całkowitym brakiem opadów atmosferycznych apeluję o powstrzymanie się od napełniania basenów i oczek wodnych, mycia pojazdów, podlewania i zraszania trawników. Sytuacja w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnego podejścia do zasobów wodnych, aby zapewnić ich dostępność dla każdego z nas. Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a także może doprowadzić do wystąpienia przerwy w jej dostawie.

—  13 maja 2024

Baranów CUP

Wójt Gminy Baranów zaprasza na BARANÓW CUP, 18 maja 2024 r. pierwszy gwizdek o godz. 9:30

—  13 maja 2024

Gminny Dzień Strażaka w Baranowie

W minioną niedzielę 12 maja 2024 r. mieszkańcy Gminy Baranów mieli okazję uczcić bohaterów naszej społeczności podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka.