A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  08 października 2020

Stanowisko Rady Społecznej ds. CPK

Posiedzenie Rady Społecznej ds. CPK z udziałem przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny w dniu 28.09.2020 zostało przedwcześnie zakończone po zrealizowaniu części porządku obrad z powodu otrzymania w trakcie obrad informacji, że niektórzy z uczestników mogli mieć w ostatnim czasie kontakt z osobami zakażonymi wirusem COVID-19.

W czasie krótkich obrad Rada przyjęła stanowisko w sprawie otrzymanego projektu nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
Zdaniem Rady nowa regulacja stawia mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki w niekorzystnej sytuacji i może prowadzić do dużych nadużyć ze strony spółki Centralny Port Komunikacyjny.
Rada w obszernym stanowisku skierowanym do Spółki bardzo negatywnie oceniła projekt ustawy, wskazała wiele braków i krzywdzących dla mieszkańców postanowień.

Najważniejsze obiekcje względem projektu zgłoszone przez Radę to:

  1. Niesprawiedliwe zasady tzw. dobrowolnych wykupów oraz ewentualnych wywłaszczeń. 

Rada nie zgadza się na „dobrowolne” wykupy pod groźbą wywłaszczeń.

Projekt ustawy nie gwarantuje, że za otrzymane wynagrodzenie lub odszkodowanie właściciel nieruchomości przejmowanej na potrzeby CPK będzie mógł nabyć podobną nieruchomość w okolicznych miejscowościach.
Zdaniem Rady Społecznej ds. CPK wynagrodzenie za nieruchomości, niezależnie od tego w jakiej formie dojdzie do zbycia (sprzedaż czy wywłaszczenie),  powinno być wyliczane według podobnych zasad, na podstawie ekspertyzy rynku nieruchomości, dokonanej przez niezależnych rzeczoznawców i z uwzględnieniem celu przeznaczenia (wycena jak za ziemię „lotniskową”).

  1. Brak możliwości odzyskania nieruchomości, jeśli lotnisko nie zostanie wybudowane.
  2. Możliwość przejmowania nieruchomości jeszcze przed wywłaszczeniem lub sprzedażą. Rada nie zgadza się, aby prawo pozwalało Spółce odbierać nieruchomości, jeszcze zanim Spółka stanie się ich właścicielem.
  3. Brak ochrony praw osób, które znajdą się w sąsiedztwie lotniska. Projekt nie zawiera regulacji, które chroniłyby w jakikolwiek sposób interesy osób, które nie zostaną wywłaszczone  pod budowę lotniska lecz pozostaną na tym terenie zaraz obok nowej inwestycji pogarszającej znacznie jakość ich życia.
  4. Brak propozycji dla gmin. Projekt nie zabezpiecza interesów gmin jako jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Ograniczenie konsultacji społecznych. W projekcie ustawy zlikwidowano obowiązek prowadzenia konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnej CPK.
    Więcej szczegółów w załączonym Stanowisku Rady Społecznej ds. CPK wobec projektu nowelizacji ustawy o CPK.

Z poważaniem
Rober Pindor
Rada Społeczna ds. CPK

Przeczytaj także

—  25 maja 2022

Ostatni miesiąc na złożenie deklaracji źródeł ciepła! Uniknij wysokiej kary!

Do końca czerwca można składać deklarację Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

—  24 czerwca 2022

DOBROWOLNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE CPK 15-30.06.2022

Szanowni Mieszkańcy,

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła dobrowolne konsultacje społeczne w ramach prac nad przygotowaniem raportu oddziaływania na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania. Konsultacje odbywają się w dniach 15-30 czerwca 2022 r. i skierowane są przede wszystkim do mieszkańców Zachodniego Mazowsza.

—  24 czerwca 2022

Wakacje czas zacząć!!

To już ten dzień!! Rozpoczęły się Wakacje!! Można opuścić szkolne mury i na chwilę o nich zapomnieć. Wszystkim uczniom życzymy więc udanych wakacji. Wielu wspaniałych przygód, nowych fantastycznych znajomości i świetnej pogody! Bawcie się dobrze!

—  14 czerwca 2022

X Rodzinny Zlot Rowerowy Osiny 2022

‼️Zapraszamy na X Rodzinny Zlot Rowerowy Osiny 2022‼️
Zlot odbędzie się 19 czerwca zapisy od godziny 13:00 i start o godzinie 14:00 z 3 miejsc:
➖ Baranów, start i zapisy plac Kościelny w Baranowie
➖ Kaski, start i zapisy plac Kościelny w Kaskach
➖ Boża Wola, start i zapisy przy OSP Boża Wola
Cel: Osiny‼️