A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  24 lipca 2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Baranów !
Rewaloryzacja i Konserwacja Zabytkowego Parku w Cegłowie!

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Baranów !

https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-naboru

W ramach rozstrzygniętego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Baranów otrzyma 450 000 zł na realizację zadania pn Rewaloryzacja i Konserwacja Zabytkowego Parku w Cegłowie!

Park w Cegłowie to jedyny obiekt zabytkowy będący własnością gminy Baranów wpisany do rejestru Zabytków.

Inwestycja polegać będzie m.in. na pracach pielęgnacyjnych i pielęgnacyjno-leczniczych przy istniejącym drzewostanie, wycince samosiewów i drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników parku, uzupełnieniu nasadzeń, wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów urozmaicających florę parku, rekonstrukcji i montażu małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp) oraz tablic edukacyjno-informacyjnych.

Rozwiązania ekologiczne wprowadzane na terenie parku będą także służyć propagowaniu dobrych wzorów i praktyk proekologicznych wśród mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli poznawać siedliska roślinne i stanowiska związane z różnymi gatunkami zwierząt dzięki tablicom informacyjnym umieszczonym na terenie parku.

Park zyska nowe życie, a mieszkańcy Naszej Gminy teren służący wypoczynkowi, rekreacji, edukacji i integracji na łonie natury.

Przeczytaj także

—  18 lipca 2024

Warsztaty w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy, silne organizacje – szansą lepszej przyszłości na Ziemi Chełmońskiego”

Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, członkiem nieformalnej grupy, aktywnym mieszkańcem zainteresowanym podejmowaniem aktywności obywatelskiej z obszaru gmin: Radziejowice, Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, Nowa Sucha, Mszczonów – mamy ofertę dla Ciebie. W ramach projektu możesz skorzystać działań edukacyjnych w postaci: ü  zagadnienia związane z rozwojem osobistym liderek i liderów, ü  przygotowanie wniosku o […]

—  18 lipca 2024

Zajęcia Sportowe dla Dzieci i Młodzieży – Aktywne Wakacje na Boisku

Zajęcia sportowe w Gminie Baranów – podsumowanie pierwszych tygodni wakacji.

—  18 lipca 2024

„Start w dorosłe życie – ładuj akumulatory!”

Zapraszamy młodzież z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” w wieku 14+, na zajęcia w ramach projektu „Start w nowe życie – ładuj akumulatory!”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dotacja została przyznana uchwałą nr 628/482/24 z dnia 25 marca 2024 roku, w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań […]