A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  24 lipca 2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Baranów !
Rewaloryzacja i Konserwacja Zabytkowego Parku w Cegłowie!

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Baranów !

https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-naboru

W ramach rozstrzygniętego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Baranów otrzyma 450 000 zł na realizację zadania pn Rewaloryzacja i Konserwacja Zabytkowego Parku w Cegłowie!

Park w Cegłowie to jedyny obiekt zabytkowy będący własnością gminy Baranów wpisany do rejestru Zabytków.

Inwestycja polegać będzie m.in. na pracach pielęgnacyjnych i pielęgnacyjno-leczniczych przy istniejącym drzewostanie, wycince samosiewów i drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników parku, uzupełnieniu nasadzeń, wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów urozmaicających florę parku, rekonstrukcji i montażu małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp) oraz tablic edukacyjno-informacyjnych.

Rozwiązania ekologiczne wprowadzane na terenie parku będą także służyć propagowaniu dobrych wzorów i praktyk proekologicznych wśród mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli poznawać siedliska roślinne i stanowiska związane z różnymi gatunkami zwierząt dzięki tablicom informacyjnym umieszczonym na terenie parku.

Park zyska nowe życie, a mieszkańcy Naszej Gminy teren służący wypoczynkowi, rekreacji, edukacji i integracji na łonie natury.

Przeczytaj także

—  19 września 2023

Aktualizacja harmonogramu spotkań sołeckich w sprawie przeznaczenia środków z funduszy sołeckich

Wójt Gminy Baranów serdecznie zaprasza na zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

—  21 września 2023

Komunikat Komendy Głównej Policji

W dniach 25.09 – 30.09 policja planuje przeprowadzić ćwiczenia. Jednocześnie Komenda Główna Policji informuje, że w tym czasie będą mogły być wykorzystywane drony, a ćwiczenia za zgodą CPK będą również prowadzone przy udziale PSP z Grodziska Mazowieckiego, któremu podlega ten teren.  Ćwiczenia będą prowadzone w godzinach 9.30-21.30 w zależności od potrzeb szkoleniowych i możliwości realizacji […]

—  21 września 2023

Podziękowanie dla Feniks Recykling Sp. z o.o.

W dniu 14.09 gościliśmy właściciela firmy Feniks Recykling Sp. z o.o. Pana Andrzeja Kopeć. Wizyta ta była nie tylko miłym spotkaniem, ale również okazją do podziękowania za długoletnie wsparcie jakie jest udzielane na terenie naszej Gminy.