A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  24 lipca 2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Baranów !
Rewaloryzacja i Konserwacja Zabytkowego Parku w Cegłowie!

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Baranów !

https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-naboru

W ramach rozstrzygniętego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Baranów otrzyma 450 000 zł na realizację zadania pn Rewaloryzacja i Konserwacja Zabytkowego Parku w Cegłowie!

Park w Cegłowie to jedyny obiekt zabytkowy będący własnością gminy Baranów wpisany do rejestru Zabytków.

Inwestycja polegać będzie m.in. na pracach pielęgnacyjnych i pielęgnacyjno-leczniczych przy istniejącym drzewostanie, wycince samosiewów i drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników parku, uzupełnieniu nasadzeń, wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów urozmaicających florę parku, rekonstrukcji i montażu małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp) oraz tablic edukacyjno-informacyjnych.

Rozwiązania ekologiczne wprowadzane na terenie parku będą także służyć propagowaniu dobrych wzorów i praktyk proekologicznych wśród mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli poznawać siedliska roślinne i stanowiska związane z różnymi gatunkami zwierząt dzięki tablicom informacyjnym umieszczonym na terenie parku.

Park zyska nowe życie, a mieszkańcy Naszej Gminy teren służący wypoczynkowi, rekreacji, edukacji i integracji na łonie natury.

Przeczytaj także

—  01 marca 2024

Wójt Gminy Baranów zaprasza Mieszkańców do skorzystania z akcji darmowego szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz znakowania zwierząt!

Zachęcamy do skorzystania z darmowego szczepienia i znakowania zwierzęcia!
Zabieg czipowania trwa kilka sekund i jest bezbolesny dla zwierzaka.

—  01 marca 2024

Gabaryty – Odbiór odpadów

Wiosnę czuć za oknem, to dobry czas na przygotowanie wiosennych porządków.

—  29 lutego 2024

Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków!

W zeszłym roku podczas gminnych obchodów Dnia Ziemi w kwietniu powstało 11 budek dla ptaków, które Mieszkańcy mogli zbudować pod czujnym okiem specjalisty i miłośnika ptaków Pana Jerzego Sikorskiego.