A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  14 lutego 2022

PSZOK dla Mieszkańców Gminy

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żyrardowie przy ulicy Czystej 5 obsługuje Mieszkańców Naszej Gminy w zakresie odbierania „kłopotliwych” odpadów takich jak gabaryty i opony.

PSZOK funkcjonuje następujących godzinach:

poniedziałek – nieczynne
wtorek –        godz. 8:00 – 16:00
środa –           godz. 10:00 – 18:00
czwartek –    godz. 8:00 – 16:00
piątek –          godz. 10:00 – 18:00
sobota –          godz. 8:00 – 16:00

Co można do PSZOK’u zawieźć:

 1. papier/ makulatura (gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka);
 2. metale (puszki, kapsle, drobny złom metalowy);
 3. tworzywa sztuczne (plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, czysty styropian);
 4. szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane- bez zawartości) oraz budowlane (szyby okienne bez ram);
 5. opakowania wielomateriałowe katony po napojach, sokach, melku
 6. odpady ulegające biodegradacji (drewno, odzież i tekstylkia)
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych (nie dotyczy opon od samochodów ciężarowych i ciągników) w ilości 4 sztuk/gospodarstwo/na rok;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne (rtęciówki, świetlówki itp.);
 11. przeterminowane leki;
 12. Opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach;
 13. Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany, betonowy i ceramiczny pochodzący z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, styropian, umywalki, sedesy, wanny) – w ilości do 400kg na gospodarstwo na rok

Wymienione wyżej odpady są przyjmowane do PSZOK nieodpłatnie. 

Czego nie można do PSZOK’u zawieźć:

 1. materiały zawierające azbest;
 2. części samochodowe np. reflektory, elementy karoserii itp.;
 3. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego, w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
 4. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej;
 5. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych);
 6. zmieszane odpady komunalne;
 7. wełna mineralna;
 8. papa;
 9. popiół;
 10. odpady zielone;
 11. niekompletny sprzęt elektroniczny np. lodówki bez agregatu;
 12. opony z samochodów ciężarowych i ciągników.

Warunkiem oddania odpadów są:

 • założone na ręce własne rękawiczki oraz maseczka ochronna na twarzy
 • prawidłowo posegregowane frakcje zgodnie z regulaminem dostępnym na www.pgk.zyrardow.pl
 • samodzielne umieszczenie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK
 • utrzymywanie zalecanego dystansu, co najmniej 2 m, od osób znajdujących się na terenie punktu
 • okazanie potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ewentualnie dowodu osobistego
 • stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników PSZOK
 • nie korzystanie z budynku socjalnego

Kontakt:
tel.: (46) 855 40 41 wew. 214
e-mail: pszok@pgk.zyrardow.pl

Przeczytaj także

—  12 kwietnia 2024

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy….

Od 2018 roku ( w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości) Szkoła w Bożej Woli bierze udział w ogólnopolskim konkursie Do Hymnu. Zadaniem uczestników jest grupowe wykonanie jednogłosowo, „a cappella” przez możliwie największą liczbę uczniów szkoły: hymnu narodowego oraz 2 pieśni hymnicznych.

—  11 kwietnia 2024

Parking przy PKP Boża Wola – prace naprawcze!!!

W dniu 13 kwietnia 2024 (sobota) będą prowadzone prace przy równaniu nawierzchni PARKINGU przy PKP Boża Wola.
W związku z powyższym obowiązuje bezwzględny zakaz  parkowania samochodów w tym dniu.
W przypadku nie zastosowania się do zakazu pojazdy pozostawione zostaną odholowane na koszt właścicieli.

—  11 kwietnia 2024

Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte!

Zobacz, kto został nominowany i zagłosuj. Wciąż możesz zgłosić swojego kandydata