A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  16 maja 2023

Program „Czyste Powietrze”

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Baranów, powiat grodziski, województwo mazowieckie – stan na dzień 31.03.2023 r. Urząd Gminy w Baranowie przedstawia poniżej dane dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie naszej Gminy. Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu […]

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Baranów, powiat grodziski, województwo mazowieckie

– stan na dzień 31.03.2023 r.

Urząd Gminy w Baranowie przedstawia poniżej dane dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie naszej Gminy.

Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.03.2023 r.

•    liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                176

•    liczba zawartych umów o dofinansowanie                     143

•    liczba zrealizowanych przedsięwzięć                               103

•    kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Baranów          1 055 606,50

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy można skorzystać z pomocy przy składaniu wniosków do programu „Czyste Powietrze”.

W punkcie konsultacyjno – informacyjnym, mieszczącym się w siedzibie urzędu, mieszkańcy mogą uzyskać fachową poradę w zakresie wypełnianego wniosku i dofinansowań.

Punkt czynny jest dwa dni w tygodniu:

  • Poniedziałek  w godzinach 8 – 13
  • Środa w godzinach 12 – 17

W celu ułatwienia pracy oraz dla wygody mieszkańców prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na spotkanie telefonicznie pod numerem 46 858 13 59, lub osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca.

Przeczytaj także

—  19 września 2023

Aktualizacja harmonogramu spotkań sołeckich w sprawie przeznaczenia środków z funduszy sołeckich

Wójt Gminy Baranów serdecznie zaprasza na zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

—  02 października 2023

Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat

—  29 września 2023

Jak sprawdzić czy jestem na liście wyborców?

Jeśli wyborca nie ma pewności, czy znajduje się w rejestrze wyborców, może to sprawdzić przez internet lub w urzędzie. Swoje dane w CRW można sprawdzić na stronie mObywatel.gov.pl. Trzeba się tam zalogować poprzez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną, ale można to zrobić także poprzez aplikację mObywatel.

—  27 września 2023

Poznajemy potrzeby i oczekiwania mieszkańców metropolii warszawskiej – ankieterzy rozpoczynają badania terenowe.

W październiku br. rozpoczynamy badanie ilościowe dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania diagnozy w ramach „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej 2040”. Badanie realizuje Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z firmą IBC Advisory S.A. Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców związane z podniesieniem jakości ich życia w metropolii warszawskiej oraz dotyczące rozwoju metropolii warszawskiej […]