A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  16 marca 2022

PESEL dla obywateli Ukrainy / PESEL для громадян України

Відповідно до спеціального закону про допомогу біженцям, з 16 березня Департамент у справах громадян, торгівлі та послуг у спеціальному порядку може присвоювати українцям номер PESEL без необхідності показувати законні підстави для його отримання.

Заявку (додаток) можна заповнити та подати разом із фотографією (35 мм х 45 мм) в Управлінні ґміни Баранова, вул. Armii Krajowej 87 в робочий час. Реєстрація за телефоном: 46 858 13 50 доб. 257 / 258. Надання номера PESEL пов’язане з обов’язковим збором зображення особи (біометричної фотографії) та її відбитків пальців (у Реєстрі особистих документів).Номер PESEL буде видано після встановлення особи на підставі наявних (у тому числі недійсних) документів, таких як паспорт, ідентифікаційна картка, а також карта поляка чи водійське посвідчення.У випадку дітей також прийнятне свідоцтво про народження. У крайньому випадку, коли у вас немає жодного з документів, можна присвоїти номер PESEL на підставі декларації заявника.

посилання на PDF-версію https://www.gov.pl/…/c8e26336-19a0-45a0-8fe7-2a585459dc50

Na mocy specustawy dotyczącej pomocy dla uchodźców od 16 marca Referat Spraw Obywatelskich, Handlu i Usług w trybie specjalnym może nadawać Ukraińcom numer PESEL, bez konieczności wykazywania podstawy prawnej jego uzyskania. Wniosek (załącznik) można wypełnić i złożyć wraz ze zdjęciem (35 mm x 45 mm) w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87 w Baranowie, w godzinach pracy urzędu. Prosimy o zapisy telefoniczne: 46 858 13 50 wew. 257 / 258. Nadanie numeru PESEL połączone jest z obligatoryjnym pobraniem wizerunku osoby (zdjęcie biometryczne) oraz jej odcisków palców (w Rejestrze Dowodów Osobistych).Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby w oparciu o dostępne (w tym unieważnione) dokumenty jak paszport, dowód osobisty, ale także Karta Polaka, czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się także akt urodzenia. W skrajnych przypadkach, gdy nie posiada się żadnego z dokumentów, umożliwia się nadanie numeru PESEL na podstawie stosowanego oświadczenia wnioskodawcy.

Przeczytaj także

—  30 września 2022

Nowy wzór deklaracji CEEB

Szanowni Państwo, Urząd Gminy w Baranowie w dniu dzisiejszym, tj. 30.09.2022 r. otrzymał informację od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967) obywatele, składający deklarację CEEB w siedzibie […]

—  29 września 2022

Bezpłatne szkolenia z Apiterapii oraz Miodu pitnego z własnej pasieki.

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych. Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 […]

—  27 września 2022

Gminne zajęcia sportowe

Gmina Baranów przedstawia harmonogram darmowych zajęć sportowych w naszej gminie.