A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  20 marca 2020

Nowe deklaracje śmieciowe

Przypominamy, że od 1 marca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku obowiązuje na terenie gminy Baranów stawka 33,86 zł za osobę miesięcznie przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny.

Osoby, które pomimo deklaracji nie segregują odpadów w sposób selektywny będą od 1 marca 2020 roku ponosiły opłatę w wysokości 67,72 zł na osobę miesięcznie.

Informujemy też, że od 1 marca 2020 roku systemem gminnego odbioru odpadów objęci są właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata roczna ryczałtowa za taką nieruchomość wynosi 169,30 zł.

Opłaty należy wnosić miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca, bez wezwania gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Baranowie albo przelewem na rachunek bankowy gminy lub w drodze inkasa u Sołtysa.

NOWY numer rachunku bankowego TYLKO DO opłaty za gospodarowanie odpadami: 64 1240 6973 1111 0010 9542 2845

Mieszkańcom gminy Baranów przysługują zniżki od opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny w wysokości:

  • 100% dla osób samotnie gospodarujących, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza 701,00 zł/miesiąc
  • 50% dla rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 528,00 zł/miesiąc
  • 15 % dla osób kompostujących odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku
  • 5% dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny

Aby skorzystać ze zniżki należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest dostępna na stronie www.gmina-baranow.pl lub w Urzędzie Gminy. Deklaracje należy składać drogą elektroniczną (ePUAP’em lub skan/zdjęcie na urzad@gmina-baranow.pl), listem poleconym lub Punkcie Obsługi Interesanta. Uwaga deklaracja wysłana za pośrednictwem poczty e-mail musi zostać dostarczona w oryginale gdy będzie już taka możliwość.

Jak powinien wyglądać kompostownik

Nie może stwarzać uciążliwości dla z sąsiednich nieruchomości oraz zakłócać korzystania z nich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Wielkość kompostownika nie powinna przekraczać 120 cm wysokości i 150 cm szerokości, co zapewnia swobodny dostęp powietrza do wnętrza kompostowanego materiału i sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów i dżdżownic. Wskazane jest, aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe, by zapewnić dostęp powietrza do jego wnętrza i umożliwić odpływ nadmiaru wody. W związku z tym powinny to być gotowe termo kompostowniki lub instalacje zbudowane z drewna, siatki lub z fabrycznie  wyprodukowanych do tego celu elementów. Materiały w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzanie (np. połamane gałęzie), następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw (np. torf, słoma lub już rozłożony kompost), następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami np. ziemi ogrodowej lub torfu. Kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład różnych odpadów organicznych.

Więcej informacji jest dostępnych pod numerem 46 858 13 56.

Przeczytaj także

—  01 grudnia 2022

Romanki 2022 – I edycja

Podczas gali poznamy laureatów w kategorii: AMBASADOR ŚRODOWISKA LOKALNEGO OSOBOWOŚĆ ROKU SENIOR ROKU FIRMA WIELKIEGO SERCA SUPER RODZIC Zapraszamy!

—  30 listopada 2022

Dodatek elektryczny

informuje, iż od 01 grudnia 2022 roku do 01 lutego 2023 roku można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną lub pompą ciepła, i źródło to zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., […]

—  30 listopada 2022

Laureaci szkolenia KRUS – „Pracuj bezpiecznie”

W dniu 23 listopada bieżącego roku  Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie była organizatorem szkolenia z konkursem  pn ,, Pracuj bezpiecznie”  dla rolników ,domowników i sołtysów z  gmin powiatu żyrardowskiego i grodziskiego podległym bezpośredniej obsłudze przez placówkę w Żyrardowie. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w budynku KRUS w Żyrardowie przy u. Okrzei […]