A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  19 grudnia 2023

Młodzieżowa Rada na szkoleniu

Młodzieżowa Rada Gminy Baranów z radością informuje, że dzięki sukcesywnej zdolności pozyskiwania środków, udało się skorzystać z programu Mazowsze dla Młodzieży. Otrzymane finanse umożliwiły udział w wyjątkowym cyklu szkoleń i warsztatów, które skupiają się na różnorodnych aspektach związanych z aktywnością młodzieżowych rad.

Podczas tych inspirujących spotkań, członkowie Rady mieli okazję poszerzać swoją wiedzę na temat skomplikowanej struktury samorządu, jednocześnie doskonaląc kluczowe kompetencje oraz rozwijając patriotyczne uczucia. Program ten nie tylko umożliwił zdobycie konkretnych umiejętności, ale także stworzył przestrzeń do budowania silnej więzi i współpracy w ramach młodzieżowej społeczności.

Niebagatelną rolę w realizacji warsztatów odegrała współpraca z Fundacją Civis Polonus, której wsparcie okazało się nieocenione. Dzięki tej partnerskiej relacji, Młodzieżowa Rada Gminy Baranów nie tylko poszerzała horyzonty swojej wiedzy, ale również integrowała się z szerszym kontekstem społecznym, czyniąc tym samym istotny krok w kierunku rozwoju społeczności lokalnej.

Przeczytaj także

—  19 czerwca 2024

Posiedzenie Rady Gminy

Zawiadamiamy o zbliżającym się terminie III Sesji Rady Gminy Baranów. 26 czerwca 2024 r. godz. 16:00 OSP Baranów

—  19 czerwca 2024

Odkrywamy nasze dziedzictwo – V edycja konkursu fotograficznego

Celem tegorocznej edycji konkursu jest rozbudzenie wnikliwego oka fotografów i fotografek w poszukiwaniu elementów przestrzeni budujących tożsamość miast, miasteczek i wsi naszego regionu. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na kompozycję: placów, ulic, parków, alei, dróg, a także wartości naszego lokalnego krajobrazu.

—  19 czerwca 2024

„Odkrywamy talenty” na Mazowszu. Kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami

Rusza kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnością „Odkrywamy Talenty”. Z okazji jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmi: „Mazowsze w moim sercu, talent w moich rękach”. Jest to doskonała okazja, by pokazać nasz region w sztuce.