A A A A

Wyłączenia prądu

Planowane przerwy w dostawie prądu: 9/03/2022 godzina 8-15 dla miejscowości: Boża Wola, Cegłów, Murowaniec, Karolina.