A A A A

Ankieta Diagnoza Lokalna 2022

Szanowni Państwo,

Gmina Baranów  w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025 zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych  z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych na terenie Gminy, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień na terenie Gminy. Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą Warszawa, ul. Plac Defilad 1.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety.  

Badanie dotyczyć będzie dorosłych mieszkańców Gminy.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie  i  pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej.

Link do ankiety poniżej:

Baranów DIAGNOZA LOKALNA 2022 – badania mieszkańcy (zagrożenia społ. w tym uzależ. behawioralne) (webankieta.pl)