A A A A

Wyłączenia Prądu

Polska Grupa Energetyczna podała, gdzie i kiedy nastąpią wyłączenia energii elektrycznej w bieżącym tygodniu.

Przerwy w dostawie prądu spowodowane będą koniecznością wykonania prac konserwacyjnych.

Zgodnie z informacją podaną na stronie wyłączenie prądu w dniu 26.01.2024 r.

m.in. Baranów ul. Armii Krajowej w godz. 10:00-14:00

https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia