A A A A

Komunikat!!!

UWAGA!

Urząd aktualnie nie prowadzi kontroli pieców! Obecni kontrolujący na terenie Gminy NIE SĄ z urzędu!

Kontrole pieców prowadza jedynie upoważnieni pracownicy gminy. Muszą okazać upoważnienie. Pozostałe to prywatne firmy NIE na zlecenie urzędu.

Bądźcie ostrożni!