A A A A

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 1
Obszar: województwo mazowieckie powiat grodziski
Ważność: od godz. 10:00 dnia 10.06.2024 do godz. 21:00 dnia 10.06.2024
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Godzina i data wydania godz. 05:11 dnia 10.06.2024
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 mazowieckie/grodziski od 10:00/10.06 do
21:00/10.06.2024 deszcz 35 mm, porywy 80 km/h, grad.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.