A A A A

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa – Pożyczkowa działająca przy Urzędzie Miasta Żyrardowa zmieniła swoją siedzibę.

Obecnie, siedzibą MKZP działającej przy Urzędzie Miasta Żyrardowa jest budynek Kantoru zlokalizowany pod adresem: ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów.

Aktualne kontakty:

– Przewodnicząca MKZP / Pegza Dominika / tel. (46) 88 00 503 / nr pokoju 3.09;
– Skarbnik MKZP / Anna Pałuba / tel. (46) 88 00 811 / nr pokoju 0.05;
– Sekretarz MKZP / Anna Żubrowska-Zembrzuska / tel. (46) 88 00 723 / nr pokoju 1.06;
– Księgowość MKZP / Katarzyna Kamińska / tel. (46) 88 00 513 / nr pokoju 3.13.

Adresy poczty e-mail pozostały bez zmian.