A A A A

Baranowski Bon Żłobkowy

Dostępne są już wnioski do pobrania na „Baranowski Bon Żłobkowy”. Program pilotażowy został wprowadzony na okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wniosek można pobrać  w formacie PDF i DOCX

Bon żłobkowy przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2020 r. W sprawie trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego w ramach pilotażowego programu „Baranowski Bon Żłobkowy”