A A A A

Awaria Wody

W związku z awarią wodociągu w godzinach od 8 do 12 wystąpią problemy z dostawą wody w miejscowościach Boża Wola i Bronisławów.