A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  27 czerwca 2022

Komunikat w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej

Wójt Gminy Baranów zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Baranów o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej.
Proszę o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno-bytowych.

W ostatnich dniach zużycie wody jest kilkukrotnie większe, co powoduje, że urządzenia wodociągowe szczególnie w godzinach zwiększonego poboru mogą nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców wody obsługiwanych przez stację wodociągowe z terenu Gminy Baranów.

W szczególności od godziny 18:00 do 24:00 proszę o nie podlewanie wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych i napełniania basenów. Pobór wody do napełniania basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym zabraknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych.

Jeszcze raz proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby. Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy mieszkańcy nie będą stosować się do tych zasad, może nastąpić pogorszenie się jakości wody, spadki ciśnienia, a nawet występować mogą przerwy w dostawie wody.

Przeczytaj także

—  01 czerwca 2023

Szczepienia przeciw HPV

Informujemy, że przychodnia NZOZ w Golach będzie prowadziła bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dziewczynek i chłopców urodzonych w latach 2010 i 2011. W tej sprawie proszę kontaktować się z NZOZ w Golach nr tel. 46 856 07 26

—  30 maja 2023

Posiedzenie Rady Gminy

Zawiadamiamy o zbliżającym się terminie Sesji Rady Gminy Baranów.

—  30 maja 2023

Demontaż rogatek – Boża Wola

Informujemy o demontażu rogatek na przejeździe kolejowym w Bożej Woli. W ramach prowadzonych prac dotyczących naprawy systemu kierowania ruchem wraz z warstwą nadrzędną na obszarze LCS Błonie, prosimy o szczególną uwagę mieszkańców, aby zwrócili uwagę na nowe oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie przyjazdu kolejowego. Z otrzymanych informacji z PKP wynika, że prace mogą […]