A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  27 czerwca 2022

Komunikat w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej

Wójt Gminy Baranów zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Baranów o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej.
Proszę o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno-bytowych.

W ostatnich dniach zużycie wody jest kilkukrotnie większe, co powoduje, że urządzenia wodociągowe szczególnie w godzinach zwiększonego poboru mogą nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców wody obsługiwanych przez stację wodociągowe z terenu Gminy Baranów.

W szczególności od godziny 18:00 do 24:00 proszę o nie podlewanie wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych i napełniania basenów. Pobór wody do napełniania basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym zabraknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych.

Jeszcze raz proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby. Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy mieszkańcy nie będą stosować się do tych zasad, może nastąpić pogorszenie się jakości wody, spadki ciśnienia, a nawet występować mogą przerwy w dostawie wody.

Przeczytaj także

—  18 lipca 2024

Warsztaty w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy, silne organizacje – szansą lepszej przyszłości na Ziemi Chełmońskiego”

Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, członkiem nieformalnej grupy, aktywnym mieszkańcem zainteresowanym podejmowaniem aktywności obywatelskiej z obszaru gmin: Radziejowice, Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, Nowa Sucha, Mszczonów – mamy ofertę dla Ciebie. W ramach projektu możesz skorzystać działań edukacyjnych w postaci: ü  zagadnienia związane z rozwojem osobistym liderek i liderów, ü  przygotowanie wniosku o […]

—  18 lipca 2024

Zajęcia Sportowe dla Dzieci i Młodzieży – Aktywne Wakacje na Boisku

Zajęcia sportowe w Gminie Baranów – podsumowanie pierwszych tygodni wakacji.

—  18 lipca 2024

„Start w dorosłe życie – ładuj akumulatory!”

Zapraszamy młodzież z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” w wieku 14+, na zajęcia w ramach projektu „Start w nowe życie – ładuj akumulatory!”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dotacja została przyznana uchwałą nr 628/482/24 z dnia 25 marca 2024 roku, w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań […]